Overslaan en naar de inhoud gaan

Een dag- of meerdaagse opname plannen

Tijdens een consultatie bespreek je samen met je huisarts of specialist het tijdstip van je opname (datum, uur en geplande duur). Hij zal je ook vragen naar je kamerkeuze. Een opname kan voor één dag zijn of voor meerdere dagen.

Het zou kunnen dat je voorbereidende onderzoeken moet ondergaan. Je arts zal je hierover informeren.

Kijk ook al je geneesmiddelenfiche met overzicht van gebruikte medicatie en dosering na.

 

Inschrijvingskaart

Na afloop van je bezoek aan de arts ontvang je een inschrijvingskaart. Hierop staan datum en uur van opname (voor heelkundige ingrepen ontvang je geen inschrijvingskaart). Breng deze kaart zeker mee op de dag van opname!

  Infobrochure meerdaagse opname

  Word je meerdere dagen opgenomen? In onze infobrochure vind je handige informatie, zoals:

  • Wat moet je doen voor je opname? (wat meebrengen, wie verwittigen, ...)
  • Hoe verloopt de dag van je opname? (hoe schrijf je je in, ...)
  • Hoe verloopt je verblijf? (patiëntveiligheid, rooming-in, maaltijden, bezoekuren ...)
  • ...

  Wie verwittigen?

  Het is belangrijk om enkele personen of instanties op voorhand op de hoogte te brengen van je geplande opname:

  • huisarts
  • werkgever
  • ziekenfonds
  • verzekeringsmaatschappij (indien je beschikt over een hospitalisatieverzekering)
  • postkantoor (indien je pensioengerechtigd bent) 

  Opvang hulpbehoevende gezinsleden

  Heb je gezinsleden die hulpbehoevend zijn en in moeilijkheden dreigen te komen door jouw opname? Bespreek dit zo snel mogelijk met je behandelende arts of onze sociale dienst. Zij zoeken samen met jou naar de beste oplossing.