Overslaan en naar de inhoud gaan

In 2011 bracht AZ Sint-Maarten klinische studies (fase 1, 2, 3 en 4) onder in een gespecialiseerde dienst met als doel wetenschappelijk onderzoek transparant, efficiënt, van hoge kwaliteit en in overeenstemming met de wet uit te voeren. Sinds 2016 beschikt de dienst ook over een eigen fase 1-unit die voldoet aan alle strikte eisen voor fase 1-onderzoek.

Toenemend aantal studies

Het aantal studies in AZ Sint-Maarten nam de laatste jaren enorm toe. Ons ziekenhuis draagt op die manier stelselmatig bij tot wetenschappelijk onderzoek over bestaande of nieuwe behandelingen, met diverse patiëntenpopulaties en in verschillende therapeutische domeinen, waaronder cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, gynaecologie, neurologie, oncologie, vaatchirurgie, orthopedie, radiotherapie, endocrinologie, dermatologie en vaccinstudies.

Om deze groeiende vraag te ondersteunen, heeft AZ Sint-Maarten besloten om te werken met een geavanceerd online platform (Dyco Flow). Deze online tool optimaliseert de opvolging van klinische studies op het gebied van:

 • Interne en externe communicatie
 • Uitwisseling en beheer van klinische gegevens, informatie en studiedocumenten

Organisatie van de dienst klinische studies

De dienst klinische studies bestaat uit:

 • Een coördinator studiedienst: je centrale aanspreekpunt voor de opstart, coördinatie en afronding van klinische studies;
 • Studieverpleegkundigen en datamanagers: zij ondersteunen de artsen administratief-organisatorisch bij het uitvoeren van de klinische studies in verschillende therapeutische domeinen, rond verschillende bestaande of nieuwe behandelingen en diverse patiëntenpopulaties.

Een klinische studie opstarten bij AZ Sint-Maarten?

Stap 1

Informeer de betrokken arts-specialist over de studie, evenals de coördinator van de studiedienst.

Stap 2

Onderaan deze pagina vind je een link naar een aanmeldingsformulier. Op basis van de info in het aanmeldingsformulier registreert de coördinator van de studiedienst je klinische studie vervolgens in Dyco Flow, ons professionele softwareplatform.

 • Via Dyco Flow ontvang je hiervan een melding.
 • Communicatie, uitwisseling van informatie en verzamelen van documenten verlopen vervolgens ook via Dyco Flow.
 • Het studiecontract (CTA) wordt volledig online nagekeken en goedgekeurd. De finaal ondertekende versie wordt opgeladen in Dyco Flow.

Doelstellingen en voordelen

 • Centralisatie van studiedocumenten op een veilig interactief online platform met gecontroleerde toegangsrechten voor de gebruikers, zowel de externe deelnemers als het onderzoeksteam van AZ Sint-Maarten.
 • Versterking van de samenwerking door deze centralisatie.
 • De sponsor laadt de documenten op in Dyco Flow:
  • Via ‘documentcorrectie’ kan de sponsor een aangepast document vervangen terwijl de vorige versie wordt bewaard met ‘expired'-markering.
  • In de versiehistoriek kunnen alle gebruikers de ‘expired’ documenten zien.
 • Slecht ‘1 bron’ voor het juiste document: door een centrale, online opslag, wordt hierdoor documenttransport via e-mail vermeden en zullen enkel de laatste goedgekeurde versies ter beschikking zijn.
 • Transparantie over de status van het onderzoek voor alle gebruikers.
 • Duidelijke communicatie tussen de sponsor, de centrale studiedienst en het Ethisch Comité.
 • Efficiënt en gebruiksvriendelijk opladen van documenten voor review.
 • Automatische e-mails naar de verschillende users met informatie of reminders voor een uit te voeren taak. Zo worden telefoontjes en losse e-mails tot een minimum beperkt en weet je toch op elk moment wat wanneer van jou nog wordt verwacht.
 • Remote werken vermijdt e-mailverkeer en het downloaden van documenten.

Contact