Het klinisch laboratorium ambieert klinisch relevante en kwalitatief hoogstaande laboratoriumdiagnostiek binnen een economisch haalbaar kader, en een effectieve en efficiënte dienstverlening afgestemd op de noden van patiënten en aanvragers.

We verrichten dagelijkse kwaliteitscontroles, periodieke ringtesten en nemen deel aan externe kwaliteitsevaluatieprogramma’s.  Op die manier garanderen we analytisch en klinisch betrouwbare resultaten tijdens het ganse traject (staalafname, -transport, -bewaring, onderzoek en rapportering).

Sinds april 2012 is het klinisch laboratorium BELAC-geaccrediteerd volgens de Europese ISO 15189-norm voor zowel het kwaliteitssysteem als analyses in de moleculaire microbiologie die vermeld zijn in het accreditatiecertificaat BELAC 460-MED en de bijlage bij het accreditatiecertificaat