Een overzicht van het afnamemateriaal vindt u in de labogids.

Externen die deze afnamematerialen wensen te gebruiken, kunnen contact opnemen met het laboratorium.
Intern kan het afnamemateriaal besteld worden via de centrale aankoopdienst of via het laboratorium (de details per materiaal vind je in het overzicht afnamemateriaal).

  • Bestel geen te grote hoeveelheden.
  • Controleer voor gebruik steeds de vervaldatum, gebruik geen vervallen materiaal!