Algemeen beleid

Artsen van AZ Sint-Maarten

De laborapporten worden doorgestuurd naar het elektronisch medisch dossier en worden niet afgedrukt. De laboresultaten zijn zichtbaar in de resultatenviewer Cyberlab.

Meer informatie, tips en handige instellingen kan je vinden in volgende documenten:

Artsen niet werkzaam in AZ Sint-Maarten

Je krijgt in principe een papieren rapport. Als over een elektronisch dossier beschikt dat in staat is om de resultaten via Hector (enkel formaten Medidoc, Medar, HealthOne of Omnisoft) te ontvangen dan kunnen wij je ook elektronische rapporten sturen. In dat geval wordt bij voorkeur het verzenden van papieren rapporten uitgeschakeld. 

Je kan je wensen kenbaar maken via labo.klinische.biologie.azsintmaarten [at] emmaus.be of via de periodieke enquêtes die AZ Sint-Maarten organiseert omtrent elektronische rapporten.

Dat e-mailadres kan je tevens gebruiken voor vragen, opmerkingen of problemen over de rapporten.

E-mail en faxrapporten

Conform de GDPR-richtlijnen worden er geen resultaten via e-mail doorgestuurd. Bij uitzondering kan je vragen om een rapport via fax te versturen.

Rapporten naar e-Health hubs

De laborapporten worden doorgestuurd naar de e-Health hubs, zodat ze ook beschikbaar zijn voor externe artsen die een therapeutische relatie hebben met de patiënt.

Beschikbaarheid van resultaten

In de labogids kan je per analyse de uitvoerfrequentie en de antwoordtijd raadplegen. De resultaten van de meeste routine labo-onderzoeken zijn beschikbaar in het laboratorium informaticasysteem (LIS) binnen de 24 uur.  Resultaten van dringend aangevraagde analyses zijn beschikbaar in LIS binnen de 75 minuten.

In de regel worden papieren rapporten dagelijks geprint en verzonden.  Voor elektronische rapporten is dit afhankelijk van het formaat en de koppeling, maar gewoonlijk worden de bestanden minstens dagelijks verzonden.

Doorbellen van resultaten

Klinisch belangrijke en/of afwijkende resultaten (zgn. 'alarmwaarden' en 'doorbelwaarden') worden door het laboratorium doorgebeld naar de aanvragende arts of diens assistent van zodra de resultaten beschikbaar zijn.

Van  doorgebelde resultaten ontvang je steeds een papieren of elektronisch rapport ter bevestiging.

De doorbelacties staan steeds vermeld op het rapport