Overslaan en naar de inhoud gaan

De overheid neemt allerlei initiatieven om de patiënt toegang te geven tot ‘zijn’ dossier. Meer en meer wenst men in te zetten op een patiënt die ‘eigenaar’ is van zijn medische gegevens. Als ziekenhuis kunnen we hier niet achterblijven.

Vanaf 1 juni 2019 hebben uw patiënten via mynexuzhealth hun patiëntendossier en afspraken bij AZ Sint-Maarten voortaan altijd en overal bij de hand. Op de computer thuis, een tablet of smartphone. Mynexuzhealth is een beveiligde webtoepassing en app (Android en IOS). Mynexuzhealth sluit aan bij nexuzhealth pro en nexuzhealth consult, de webapplicatie die u als professionele zorgverlener gebruikt.

Welke informatie uit het medisch dossier ziet uw patiënt in mynexuzhealth?

 • Afspraken: Overzicht van alle geplande afspraken, uitgezonderd medische beeldvorming. Sinds juni 2021 kan uw patiënt ook online een afspraak maken bij een arts van AZ Sint-Maarten.
 • Facturen: Vanaf juni 2023 kan uw patiënt zijn facturen van AZ Sint-Maarten digitaal bekijken via mynexuz. Via een link naar het online administratieplatform Doccle kan de patiënt zijn facturen digitaal betalen.
 • Contacten: Overzicht van contactmomenten met één of meerdere ziekenhuizen.
 • Verslagen:
  • Gevalideerde klinische eindverslagen die teruggaan tot 1 januari 2019. Nieuwe verslagen zijn zeven dagen na validatie beschikbaar (huisartsen zien ze onmiddellijk na validatie). Het betreft: onderzoeken, functiemetingen, opnames en radiologische onderzoeken (zonder de beelden).
   • Wat betekent ‘validatie’? In een aantal gevallen maken artsen eerst een voorlopig verslag of wordt een verslag uitgetypt door het medisch secretariaat. Validatie betekent dat de betreffende arts het verslag nalas en zijn akkoord gaf dat het mag vrijgegeven worden.
  • Verslagen van de sociale dienst, psychiaters, psychologen en m.b.t. kinderen beneden de vijftien jaar (sinds 1 oktober 2019)
 • Technische onderzoeken: Overzicht van radiologische beelden, labo- en pathologierapporten.
 • Documenten en beelden: o.a. verwijsbrieven, laboresultaten - afbeeldingen, tekeningen, films die integraal deel uitmaken van het verslag (geen radiologische beelden).
 • Externe bronnen: Heeft uw patiënt via het eHealth-platform zijn geïnformeerde toestemming gegeven voor het delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners, dan vindt de patiënt, in mynexuzhealth, ook info uit andere bronnen.

Rekening houdend met uw bekommernissen

Bepaalde verslagen zijn voor de patiënt ook niet zichtbaar omdat ze door het behandelende team als een afgeschermd verslag werden aangeduid. Afgeschermde verslagen kunnen gegevens over derden bevatten of gegevens die onder de noemer 'therapeutische exceptie' vallen.

Wat betekent dit voor u als arts?

Het online beschikbaar stellen van deze informatie verhoogt de transparantie in de samenwerking tussen patiënt, huisarts en ziekenhuis.

Een medisch dossier kan bepaalde medische termen of andere gegevens bevatten die voor de patiënt niet duidelijk zijn of die vragen oproepen. De beschikbare informatie werd immers niet bewerkt en niet aangepast qua taalgebruik, inhoud of vorm. Bovendien worden verslagen niet alleen opgesteld op basis van elementen die vastgesteld worden tijdens het onderzoek, de raadpleging, de ingreep of het contact, maar ook op basis van informatie die al aanwezig is in het patiëntendossier. 

We adviseren de patiënt in onze communicatie om bij onduidelijkheid met u of de behandelende arts contact op te nemen. Medische vragen over een dossier worden niet via telefoon of e-mail besproken. 

Vragen?

 • Vragen m.b.t. de digitale uitwisseling van patiënteninformatie (o.a. Hector, mynexuzhealthpro, ...)? Mail ons op e-communicatie [at] emmaus.be.
 • Vragen over andere thema's inzake de samenwerking tussen u en AZ Sint-Maarten? Mail naar huisartsen.azsintmaarten [at] emmaus.be.
 • Algemene vragen rond mynexuzhealth: www.nexuzhealth.be

Informatie voor de patiënt