De overheid neemt allerlei initiatieven om de patiënt toegang te geven tot ‘zijn’ dossier. Meer en meer wenst men in te zetten op een patiënt die ‘eigenaar’ is van zijn medische gegevens. Als ziekenhuis kunnen we hier niet achterblijven.

Vanaf 1 juni 2019 hebben uw patiënten via mynexuzhealth hun patiëntendossier en afspraken bij AZ Sint-Maarten voortaan altijd en overal bij de hand. Op de computer thuis, een tablet of smartphone. Mynexuzhealth is een beveiligde webtoepassing en app (Android en IOS). Mynexuzhealth sluit aan bij mynexuzhealthpro, de webapplicatie die u als professionele zorgverlener gebruikt.

Welke informatie?

Vanaf 30 maart 2020 kan je de meeste stilstaande beelden genomen op volgende diensten consulteren (andere afdelingen volgen):

 • medische beeldvorming
 • de pijnkliniek
 • gynaecologie en verloskunde
 • cardiologie
 • mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • endoscopie

Vanaf 1 juni 2019: alle afspraken, bezochte artsen/diensten (uitgezonderd medische beeldvorming) en gevalideerde klinische eindverslagen sinds 1 januari 2019 van onderzoeken, functiemetingen, opnames en radiologische onderzoeken (zonder de beelden).

Vanaf 1 oktober 2019 (niet teruggaand in de tijd):

 • Gevalideerde operatieverslagen
 • Gevalideerde (klinische) verslagen van de sociale dienst, psychiaters, psychologen en m.b.t. kinderen beneden de vijftien jaar
 • Documenten (o.a. verwijsbrieven) en beelden (afbeeldingen, tekeningen, films die integraal deel uitmaken van het verslag – geen radiologische beelden)
 • Gevalideerde verslagen van pathologische anatomie en Loinc-gecodeerde laboresultaten

Patiënteninformatie over onderzoeken en behandelingen, preoperatieve vragenlijsten, … kunnen in de toekomst toegevoegd worden.

Vanaf 15 juni 2020 (niet teruggaand in de tijd): u en uw patiënt kunnen laboresultaten via mynexuzhealth raadplegen. De resultaten zijn zichtbaar 24 uur nadat alle resultaten van de aanvraag bekend zijn en gevalideerd werden. 

Rekening houdend met uw bekommernissen

Klinische eindverslagen staan voor uw patiënt zeven dagen na validatie online terwijl ze voor u onmiddellijk beschikbaar zijn.  Zo krijgt u de kans verslagen toe te lichten en te kaderen voordat uw patiënt een eigen interpretatie maakt.

Bepaalde verslagen zijn voor de patiënt ook niet zichtbaar omdat ze door het behandelende team als een afgeschermd verslag werden aangeduid. Afgeschermde verslagen kunnen gegevens over derden bevatten of gegevens die onder de noemer 'therapeutische exceptie' vallen.

Wat betekent dit voor u als arts?

Het online beschikbaar stellen van deze informatie verhoogt de transparantie in de samenwerking tussen patiënt, huisarts en ziekenhuis.

U kan hierover vanaf 1 juni 2019 vragen krijgen. Een medisch dossier kan bepaalde medische termen of andere gegevens bevatten die voor de patiënt niet duidelijk zijn of die vragen oproepen. De beschikbare informatie werd immers niet bewerkt en niet aangepast qua taalgebruik, inhoud of vorm. Bovendien worden verslagen niet alleen opgesteld op basis van elementen die vastgesteld worden tijdens het onderzoek, de raadpleging, de ingreep of het contact, maar ook op basis van informatie die al aanwezig is in het patiëntendossier. 

We adviseren de patiënt in onze communicatie om bij onduidelijkheid met u of de behandelende arts contact op te nemen. Medische vragen over een dossier worden niet via telefoon of e-mail besproken. 

Vragen?

 • Vragen m.b.t. de digitale uitwisseling van patiënteninformatie (o.a. Hector, mynexuzhealthpro, ...)? Mail ons op e-communicatie [at] emmaus.be.
 • Vragen over andere thema's inzake de samenwerking tussen u en AZ Sint-Maarten? Mail naar huisartsen.azsintmaarten [at] emmaus.be.

Informatie voor de patiënt