Verzekering aansprakelijkheid

Bij AZ Sint-Maarten is elke zorgverlener verzekerd en gemachtigd zijn beroep uit te oefenen. Het ziekenhuis hanteert een centrale ziekenhuisaansprakelijkheid voor de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Artsen wiens praktijk in AZ Sint-Maarten kleiner is dat hun activiteit in een ander ziekenhuis zijn niet verplicht om zich bij de centrale ziekenhuisaansprakelijkheid aan te sluiten.

Je hebt steeds het recht jou te informeren over de verzekeringsstatus van de zorgverlener.

  • Algemeen secretariaat AZ Sint-Maarten
  • Telefoon: 015 89 20 14
  • E-mail: algemeen.secretariaat.azsintmaarten [at] emmaus.be