Oncorevalidatie

Hoe win je de verloren energie na behandeling van borstkanker terug?

In onze westerse wereld krijgt een op de drie mensen in de loop van zijn leven de diagnose van kanker. De confrontatie met kanker betekent echter niet meer hetzelfde als enkele tientallen jaren geleden. Vandaag kunnen mensen de ziekte bevechten en overleven. Dankzij een snellere diagnose en verbeterende behandelingen wordt de groep van mensen die kanker overleven ook steeds groter. Maar de impact ervan blijft groot, ook op het leven na de behandeling.

Als we ons specifiek toespitsen op borstkanker, moeten we vaststellen dat vandaag een op acht vrouwen er ooit mee te maken krijgt.  Bovendien wijst onderzoek uit dat 90 % van die vrouwelijke patiënten klagen van vermoeidheid. Voor meer dan de helft van hen blijft de klacht ook nog lang na het afronden van de behandeling bestaan.
Die vermoeidheid wordt door hen beschreven als een gevoel van leegte en totale uitputting. Het is ook de oorzaak van andere klachten zoals concentratieproblemen, verlaagde weerstand tegen frustraties, neerslachtigheid, verminderd zelfvertrouwen,...

AZ Sint-Maarten biedt antwoord op die klachten via het oncorevalidatieprogramma dat vooral een opstap wil zijn naar een betere reïntegratie in de wereld buiten het ziekenhuis.  Patiënten ondervinden na kanker vaak moeilijkheden bij werkhervatting en het terug opnemen van dagdagelijkse taken. Dat programma wil de patiënten laten ervaren hoe je de verloren energie kan terugwinnen.  Het combineert fysieke en educatieve training.

Fysieke en educatieve training

Fysiek

Tijdens de revalidatie ligt de grootste nadruk op beweging. Er wordt in kleine groepjes gewerkt aan de lichamelijke conditie, weliswaar volgens een individueel schema.

De effecten van diee fysieke training zijn :

  • betere conditie en betere spierfitheid
  • gunstig effect op zuurstofopname en bloedcirculatie
  • verminderde vermoeidheid
  • goed zelfgevoel: je gaat een uitdaging aan en zet je ervoor in

Educatieve training

Daarnaast worden er ook in groep educatieve sessies aangeboden. Daar worden allerlei relevante thema’s aangehaald. Er is ook ruimte voor vragen en eigen inbreng.

Het beoogde resultaat van deze sessies :

  • beter inzicht in eigen lichaam en emotionele reacties
  • misverstanden wegwerken en twijfels bespreken
  • betere aanvaarding van de ziekte
  • werken met het groepsgevoel, met de ervaring van lotgenoten

Structuur van het programma

Het revalidatieprogramma duurt twaalf weken. De deelnemers komen twee keer per week overdag een uur sporten in een groep van maximum acht deelnemers onder begeleiding van een kinesist. 

De educatieve sessies worden een keer per week gegeven en dat in regel aansluitend op de fysieke sessie.

Deelname en voorbereiding

Wie kan deelnemen?

Het oncorevalidatieprogramma richt zich op patiënten met borstkanker die hun curatieve behandeling (chemotherapie en/of radiotherapie) afgerond hebben en zich daardoor lichamelijk en/of mentaal minder goed voelen dan voor hun diagnose en behandeling.

Patiënten die nog onder hormoontherapie of targettherapie staan, kunnen al wel in het programma stappen.

Hoe verloopt de voorbereiding?

Alvorens de patiënt opgenomen wordt in het programma zal een psycholoog in een gesprek de verwachtingen van beide partijen in kaart brengen. We streven er immers naar dat iedere deelnemer met realistische verwachtingen aan het programma begint. De motivatie moet sterk genoeg zijn om het programma te voltooien.

Daarnaast wordt er ook een afspraak gemaakt met de kinesist voor een conditietest. Op basis van die resultaten zullen het individueel programma en de doelstelling voor de betrokken patiënt geformuleerd worden.