AZ Sint-Maarten is één van de twee Belgische leden binnen de Werkgroep Pediatrisch en Primair Lymfoedeem van het opgerichte Europese Referentie Netwerk voor multisystemische vasculaire aandoeningen (European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular diseases of kortweg VASCERN). VASCERN is één van de 24 thematische Europese referentiewerken opgestart in 2017 met als doel kennis en expertise rond complexe en zeldzame ziekten te bundelen.

Ons ziekenhuis deelt daarmee als expertisecentrum op vlak van lymfoedeem zijn kennis met andere zorgverleners uit heel Europa. Patiënten krijgen daardoor betere kansen om een accurate diagnose en advies te krijgen over de beste behandeling voor hun specifieke aandoening. 

De Europese referentienetwerken zijn virtuele netwerken die zorgverleners uit heel Europa met elkaar in contact brengen. De netwerken hebben als doel complexe of zeldzame ziekten of aandoeningen aan te pakken, waarvoor zeer gespecialiseerde behandelingen en een bundeling van kennis en middelen nodig zijn. Zij worden opgericht in het kader van de Europese richtlijn betreffende de rechten van patiënten met betrekking tot gezondheidszorg (2011/24/EU), die voor patiënten ook de toegang vergemakkelijkt tot informatie over gezondheidszorg, waardoor het aantal behandelingsmogelijkheden toeneemt.

In praktijk ontwikkelen de Europese referentienetwerken nieuwe innovatieve zorgmodellen, e-gezondheidstools en medische oplossingen en hulpmiddelen. Zij zullen het onderzoek naar de ziekten bevorderen via grootschalige klinische studies en bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, leiden tot schaalvoordelen en zorgen voor een efficiënter gebruik van kostbare hulpbronnen. Dat alles zal positieve gevolgen hebben voor de houdbaarheid van de nationale gezondheidszorgstelsels en voor tienduizenden patiënten in de EU die lijden aan zeldzame en/of complexe ziekten en aandoeningen.