Overslaan en naar de inhoud gaan
Dag van de Palliatieve Zorg
AZ Sint-Maarten

Wat is palliatieve zorg? Dat is alle zorg die wordt geboden aan een persoon met een levensbedreigende aandoening en zijn naasten. Het doel is om de levenskwaliteit te verbeteren of behouden.

De medewerkers De Mantel en PSST merken dat er nog steeds wat fabels circuleren over palliatieve zorg. Ze ontkrachten de voornaamste naar aanleiding van Dag van de Palliatieve Zorg.

De Mantel is de palliatieve eenheid in AZ Sint-Maarten. PSST, het PsychoSociaal SupportTeam ondersteunt onder andere palliatieve patiënten en hun familie op verschillende vlakken. 

FABEL “Als je palliatieve zorg krijgt, is er geen behandeling meer mogelijk”

Als palliatieve patiënt kan je wél een behandeling krijgen. Deze draait niet om genezen, maar om het geven van comfort. Kwaliteit van leven staat centraal.

Velen denken dat palliatieve zorg pas ingeschakeld wordt nadat alle behandelopties zijn uitgeput. Dat klopt niet. Palliatieve zorg gaat hand in hand met de behandeling van je ziekte en kan al opgestart worden wanneer je de diagnose van een levensbedreigende ziekte krijgt. De focus zal geleidelijk verschuiven van behandeling van je ziekte (levensverlengende zorg) naar een behandeling van je symptomen (palliatieve zorg).

Wist je dat je maanden of zelfs jaren palliatieve zorg kan krijgen? We spreken pas over terminale zorg als de levensverwachting minder dan drie maanden bedraagt.

FABEL “Palliatieve zorg is enkel voor patiënten met kanker”

Iedereen met een levensbedreigende ziekte mag beroep doen op palliatieve zorg. Denk aan hart- en nierfalen, chronisch longlijden, ALS, ziekte van Parkinson, dementie, …

FABEL “Met praten over de laatste levensfase ontneem je hoop op de toekomst”

Praten over ongeneeslijk ziek zijn en wat komen gaat, kan je wel degelijk helpen. Op die manier bespreek je ook je wensen voor de tijd die komt met je naasten en de zorgverleners. Zo kan je bijvoorbeeld hopen op een goed resultaat van je behandeling, maar ook laten kennen wat je zou willen als het niet meer zo goed gaat.

FABEL “Euthanasie is hetzelfde als palliatieve sedatie”

Bij palliatieve sedatie wordt een patiënt in slaap gehouden in de stervensfase om klachten als pijn, benauwdheid, braken,… niet meer bewust mee te maken. Het gaat dan om klachten die niet meer reageren op andere behandelingen.
Euthanasie wil zeggen dat een arts het leven van een patiënt beëindigt. Dit is enkel mogelijk als de patiënt hier zelf om vraagt.

Wil je hierover meer weten? Neem dan een kijkje op onze website.

FABEL “Morfine werkt levensverkortend”

Morfine verkort het leven niet wanneer het in de juiste doseringen en om de juiste reden wordt toegediend. Onderzoek toont aan dat goede pijnstilling (onder andere met morfine) een positief effect kan hebben op de levensduur doordat de lichamelijke stress van pijn wegvalt.

Wist je trouwens dat palliatieve zorg niet enkel op een palliatieve eenheid aangeboden wordt?

De Mantel in AZ Sint-Maarten richt zich volledig op het bieden van palliatieve zorg, maar ook op andere verblijfseenheden is het mogelijk om deze zorg te krijgen. Het mobiel PsychoSociaal SupportTeam (PSST) biedt in het ziekenhuis informatie en ondersteuning rond palliatieve zorg.

Ook in de thuissituatie, dagcentra, woonzorgcentra en andere zorginstellingen is palliatieve zorg mogelijk. In regio Mechelen mag je beroep doen op het Palliatief Netwerk Mechelen (PNM)