AZ Sint-Maarten

De nieuwbouw van TheA omvat aangepaste ruimtes voor de leefgroepen en een binnen- en buiteninfrastructuur voor individuele en groepsmomenten. Een artistieke installatie in de onthaalruimte die kunstenares Tramaine de Senna speciaal voor TheA creëerde, maakt het geheel compleet.

“We zijn trots op het gebouw. De nieuwbouw is volledig afgestemd op onze werking: een gezellig geheel met ruimte en aangrenzende tuin voor elke leefgroep, een plaats om rustig onderling en met ouders te werken, een grote sporthal, een multifunctionele ruimte voor de gezinsdagen, … Daarnaast hebben we ook bewust gekozen voor een huiselijke inkleding om crisissen tegen te gaan”, vertelt psychiater Danielle van de Merwe.

“In Duffel zaten we mooi in het groen, maar bevonden we ons eigenlijk te ver van het ziekenhuis”, zegt Eleni Van Looy, hoofdverantwoordelijke van TheA. “Administratie, inschrijvingen dossierbeheer – alles zal nu een pak vlotter verlopen.”

Plaats voor 20 kinderen

In 2017 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep om bedden om te zetten naar nieuwe K-bedden, ofwel bedden voor de observatie en behandeling van kinderen. AZ Sint-Maarten tekende hierop in. “Zo kregen we twintig plaatsen ter beschikking. Op basis van een rondvraag bij verschillende voorzieningen over hun noden en ervaring met kinder- en jeugdpsychiatrische zorg, kozen we voor een kortdurend traject. Met stoelen in plaats van bedden. Inhoudelijk bepaalden we enkele kernthema’s, zoals de samenwerking met het hele gezin en het netwerk van de patiënt, wat voor ons zeer belangrijk is. Ook de verbinding met reeds betrokken hulpverlening en onderwijs staat centraal. Onze deuren openden in september 2018”, vertelt Eleni Van Looy.

Geen noodopvang

In de nieuwbouw van TheA kunnen twintig kinderen van 2 tot 16 jaar terecht. Ze zijn opgedeeld in drie groepen: kleuters, lagereschoolkinderen en pubers. De kinderen verblijven enkel overdag op de afdeling, ’s avonds en tijdens het weekend gaan ze terug naar huis. “We bieden geen crisisinschattingen aan, noch dag-nacht- of crisisopvang”, benadrukt van de Merwe.

Een opname in de dageenheid duurt negen tot twaalf weken. “Als arts doen wij de intake en alle overlegmomenten: binnen het team, met de ouders en andere hulpverlening. We sturen het team inhoudelijk aan en volgen alles nauwgezet mee op.”

Verbinding centraal

“Het belangrijkste aspect van de dagelijkse activiteiten is de leefgroep. Daar komen de kinderen toe, spelen en eten ze samen, en werken ze rond sociale vaardigheden. Daarnaast nemen ze deel aan groepstherapieën”, vult van de Merwe aan. “Ook heeft ieder kind een individuele therapeut en een gezinstherapeut die in functie van de behoeften aan de slag gaat. Twee onderwijskrachten zorgen dat het schoolse luik tijdens de opname niet vergeten wordt. Tot slot worden alle gezinnen één dag per week op de afdeling verwacht om samen een aanbod te volgen. Verbinding staat hierbij centraal.”

Foto, van links naar rechts:

Jan Seresia (afgevaardigd bestuurder Emmaüs), Liesbeth te Rijdt (secretaris Emmaüs), Tramaine de Senna (kunstenares), Jan Claesen en Inge Vervotte (gedelegeerd bestuurders Emmaüs), Danielle van de Merwe (psychiater), Jan Ennekens (algemeen directeur AZ Sint-Maarten) en Eleni Van Looy (hoofdverantwoordelijke TheA), voor het kunstwerk dat Tramaine de Senna voor TheA creëerde.