De beste patiëntenzorg bieden in de ruime regio Mechelen, dat is onze hoofdambitie. Daarom stellen we onszelf doorlopend kritisch in vraag, zodat we de geleverde zorg kunnen opvolgen en verbeteren. Externe kwaliteitscontroles (internationaal, Vlaams en dienstspecifiek) helpen ons daarbij.

Internationale kwaliteitscontrole

NIAZ-accreditatie

AZ Sint-Maarten behaalde in oktober 2016 het kwaliteitslabel NIAZ 2.4 voor veilige en kwaliteitsvolle zorg, uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van de Zorg (NIAZ).

Van 23 tot 27 mei 2016 onderwierpen tien auditoren van NIAZ alle afdelingen op de drie campussen aan een grondige controle. Ze gingen na of er op een kwaliteitsvolle en veilige manier gewerkt wordt.

Het traject dat een patiënt doorloopt werd van A tot Z onder de loep genomen. Onze werking werd geobserveerd en aan de hand van 86 interviews met meer dan 150 medewerkers geëvalueerd. Honderden documenten werden ter inzage voorgelegd.

De auditoren hadden tal van complimenten over verschillende projecten:

  • real-time controles op de afdelingen voor het opvolgen van het bloedtransfusieproces
  • medicatieveiligheid op de afdeling intensieve zorg
  • patiëntgerichte organisatie van de borstkliniek
  • proces van voorschrijven tot uitgifte van cytostatica

Uiteraard werden er ook enkele aandachtspunten vastgesteld, waaronder het verder inzetten op veilig gebruik van gevaarlijke stoffen door medewerkers, het centraliseren van informatie uit functioneringsgesprekken en het vastleggen van afspraken rond afsluitbaarheid van alle medicatieruimtes.

De tussentijdse controle door NIAZ in 2018 was positief en bevestigde onze vooruitgang. Het NIAZ-accreditatielabel is geldig tot oktober 2021.

Vlaamse kwaliteitscontrole

Nalevingstoezicht

In maart 2013 is Zorginspectie (Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen) gestart met een nieuw toezichtmodel voor alle Vlaamse ziekenhuizen. Een onderdeel van dit model is het nalevingstoezicht dat wordt toegepast op zorgtrajecten.

Een zorgtraject is het traject dat een groep van gelijkaardige patiënten doorloopt in een ziekenhuis (voorbeeld: opname, voorbereiding ingreep, uitvoeren ingreep, nazorg, ontslag, …). Het werken met zorgtrajecten laat bovendien ook toe om de risico’s bij de overgang tussen zorgmomenten (bv. van operatiekwartier naar verpleegafdeling of van intensieve zorgen naar verpleegafdeling) te capteren.

De Vlaamse overheid gaat via onaangekondigde inspectie na of de zorgpraktijk voldoet aan de vooropgestelde eisen. Deze eisen zijn gebundeld in een eisenkader, dat in overleg met de sector werd opgemaakt.

In 2013 inspecteerde de overheid het chirurgisch zorgtraject, in 2015 kwam het internistisch zorgtraject aan de beurt. Eind 2018 starten de controles op het nieuwe eisenkader voor de cardiologische patiënt en zal er een hercontrole op de eerdere zorgtrajecten worden uitgevoerd.

Meer info?

Klik door naar de website van de Vlaamse overheid of raadpleeg onze meest recente verslagen (2019).

Dienstspecifieke kwaliteitscontroles

Verschillende afdelingen en diensten van ons ziekenhuis hebben zich extern laten toetsen om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van hun geleverde zorg of werk:

  • Labo klinische biologie: accreditatie voor ISO 15189:2012, uitgereikt door BELAC
  • Radiotherapie: Quatro-label Audit Belgian College of Radiotherapy, volgens IAEA (International Atomic Energy agency)
  • Labo pathologische anatomie: accreditatie voor ISO 15189:2012, uitgereikt door BELAC

Meer informatie of contact?

E-mail: kwaliteitsdienst.azsintmaarten [at] emmaus.be