Welke behandelingen?

CPAP

CPAP-therapie bieden we aan als behandeling voor personen met een slaapapnoesyndroem of OSAS (obstructief slaapapneusyndroom). CPAP staat voor 'Continuous Positive Airway Pressure'.

Een CPAP-toestel bestaat uit een klein apparaatje met een pomp. De pomp zuigt kamerlucht aan en zet deze onder lichte druk. Nadien blaast het toestel de lucht, via een plastic slang en masker, in je neus, keel en luchtpijp. Er ontstaat een voortdurende positieve druk in de luchtwegen en op deze manier kunnen we eventuele obstructies opheffen en ademstomps vermijden.  

Je behandeling met CPAP gaat je leven positief beïnvloeden. Doordat je makkelijker doorslaapt ben je meer uitgerust, voel je je energieker, alerter en gelukkiger.

Meer lezen?

MRA-beugels

Een MRA is een mondbeugel die we op je tanden plaatsen tijdens je slaap en je onderkaak naar voren houdt. De afkorting MRA staat voor 'Mandibulair Repositie Apparaat'. Het MRA helpt het zachte gehemelte, je keelholte en je tong te stabiliseren zodat ze minder of niet gaan trillen (snurken) en/of de luchtweg belemmeren (apnea of apnee).

Enkel een op maat gemaakt MRA (dat nauw aanpast op je tanden), in combinatie met een goede indicatiestelling en opvolging, is een absolute voorwaarde voor een succesvolle MRA-behandeling.

Deze behandeling wordt uitsluitend door een MRA-Specialist uitgevoerd, in nauw overleg met de andere behandelende artsen van het multidisciplinaire team. Ons ziekenhuis biedt deze behandeling dan ook aan vanuit het multidisciplinair slaapteam.