Polysomnografie (PSG)

Wat wordt onderzocht?

Polysomnografie is een slaaponderzoek waarbij we ’s nachts je slaappatroon en manier van ademen bestuderen. Via dit onderzoek kunnen we een exacte diagnose van de slaapstoornis stellen. Bijkomend kunnen we ook nauwkeurige metingen uitvoeren die  de ernst van het probleem in kaart brengen.

Dit kan bij vermoedens van slaapapneu, klachten van snurken, slapeloosheid, vermoeidheid, rusteloze benen (restless legs),  vermoeden van narcolepsie, … .

Wat meten we?
 • EEG (electro-encephalogram)
  • Met electroden op het hoofd meten we je hersenactiviteit tijdens de slaap om  en bepalen we de slaapcycli
 • EOG (electro-oculogram)
  • Via electroden naast de ogen berekenen we de REM-slaap
 • EMG (electro-myelogram)
  • Electroden op de kin en benen meten de spierspanning tijdens de slaap
 • Luchtstroom
  • Een zuurstofbrilletje in de neus, in combinatie met ademhalingsbanden rond borstkas en buik, geven de mogelijkheid om de ademhaling te volgen 
 • Saturatie
  • Op de vinger plaatsen we een electrode om het zuurstofgehalte in het bloed te meten
 • Microfoon
  • Een microfoon in de hals helpt ons te bepalen  of en wanneer je snurkt
    
Welke artsen zijn betrokken?

Een slaaponderzoek kan op voorschrift van de huisarts of een doorverwijzend specialist. De resultaten worden nadien steeds besproken met een slaaparts of via de NKO- of revalidatiearts.
 

Mogelijke behandelingen

Afhankelijk van je diagnose krijg je een andere behandeling. Dit varieert van het krijgen van slaapmedicatie, advies voor slaaphygiëne, het opstarten van een behandeling voor apnoe, enzovoort.
 

Tijdsduur 

Voor een slaaponderzoek word je ’s avonds opgenomen in het ziekenhuis en mag je de volgende ochtend  het ziekenhuis verlaten.
 

Wanneer zijn de resultaten gekend?

Bij een slaaponderzoek verzamelen we een enorme hoeveelheid aan informatie. Deze informatie wordt nagekeken door een verpleegkundige en een arts. Meestal duurt het minstens drie weken vooraleer de resultaten gekend zijn.

Polygrafie (HPG)

Wat wordt onderzocht?

De polygrafie is een beperkte versie van het slaaponderzoek. We onderzoeken hier enkel de ademhaling en niet de hersenactiviteit. Daarom kunnen we dit onderzoek enkel gebruiken om de doeltreffendheid van een opgestarte behandeling na te gaan en niet voor het stellen van een diagnose.

Dit onderzoek gebruiken we om na te gaan of een geplaatste MRA het benodigde effect heeft of om een CPAP-behandeling thuis op te starten (enkel onder bepaalde voorwaarden).

Welke artsen zijn betrokken?

Een polygrafie gebeurt enkel op voorschrift van een behandelende arts, zijnde een somnoloog of MKA-arts.
 

Wat leert de arts hieruit?

Je arts kan met een polygrafie nagaan of de geplaatste MRA werkt. Tevens gebruiken we een polygraaf ook voor de opstart een behandeling met een CPAP-toestel in thuissetting (onderhevig aan voorwaarden).
 

Tijdsduur

Een polygraaf haal je op in het ziekenhuis de dag van je onderzoek.  Het onderzoek loopt thuis tijdens de slaap, waarna je de volgende ochtend het toestelletje terugbrengt op het slaapcentrum.
 

Wanneer zijn de resultaten gekend?

De resultaten van dit onderzoek worden besproken met je behandelend arts, gewoonlijk enkele weken na het onderzoek.