Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdig ingrijpen bij pijn is de boodschap. Heb je pijn na een ingreep, procedure, behandeling, …? Meld dit dan zeker aan je arts of verpleegkundige, ook als hij/zij hier niet expliciet naar vraagt. Ook een familielid of andere vertrouwenspersoon kan aangeven of een patiënt pijn heeft.

Dagelijkse pijnmeting

Onze verpleegkundigen bevragen dagelijks/meerdere keren per dag de pijn bij onze patiënten. Deze pijnmelding wordt ook geregistreerd, zodat we de evolutie van je pijn kunnen opvolgen en de correcte pijnbehandeling kunnen bieden.

Een juiste pijnbehandeling is essentieel voor de patiënt. Een goede pijnbehandeling zorgt voor comfort, een vlotter herstel, minder postoperatieve complicaties en de preventie van chronische pijn.

Hoe meten wij pijn?

Om je pijn te meten, zal een verpleegkundige je dagelijks vragen waar je pijn hebt en een pijnscore vragen. Dat is een cijfer tussen 0 (= geen pijn) en 10 (= de ergst denkbare pijn). Een verkeerde score bestaat niet, enkel jij kan aangeven hoe je je voelt.

Waarom gebruiken we een pijnscore? Patiënten vinden het vaak moeilijk om uit te leggen hoeveel pijn ze hebben. Een pijnscore is een handig middel voor de patiënt om de ernst van de pijn uit te drukken.

Pijn onder controle houden

De behandeling van pijn wordt individueel aangepast aan de noden van de patiënt.

Bij vragen rond pijn of het pijnbeleid kan elke verpleegkundige afdeling beroep doen op het multidisciplinair algologisch team.  Dit team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en psychologen zij waken over het pijnbeleid binnen het ziekenhuis.

Zo trachten we voor iedereen kwalitatieve zorg te bieden.