Overslaan en naar de inhoud gaan

Multidisciplinair algologisch team (MAT)

Binnen de pijnkliniek werd het Multidisciplinair Algologisch (= wetenschap van de pijnbestrijding) Team samengesteld. Multidisciplinair betekent dat er met een team van verschillende disciplines op regelmatige basis wordt samengewerkt rond een patiënt.

Een multidisciplinaire aanpak helpt bij het maken van een juiste diagnose en het kiezen van de correcte behandeling. Het Multidisciplinair Algologisch Team bestaat uit een arts-pijntherapeut, een verpleegkundig pijnspecialist en een psychologe.

Op de tweewekelijkse overlegmomenten worden ook een psychiater, een neuroloog, een neurochirurg en een revalidatiearts uitgenodigd om patiënten te bespreken. Alle artsen van het ziekenhuis kunnen een casusbespreking aanvragen.

Arts-pijntherapeut

De eerste consultatie vindt plaats met de arts-pijntherapeut. Die zal aan de hand van een anamnesegesprek, klinisch onderzoek en beeldvormend materiaal je klachtenpatroon in kaart brengen. Vervolgens stelt de arts-pijntherapeut een gespecialiseerde behandeling voor. Hij werkt daarvoor samen met specifiek opgeleide verpleegkundigen.

De soort behandeling die je nadien krijgt, bepaalt welke verpleegkundigen je bijstaan:  

  • Een ambulante behandeling gebeurt in het operatiekwartier, waar verpleegkundigen de arts-pijntherapeut assisteren.
  • Bij daghospitalisatie (dus zonder overnachting) kom je terecht in het dagziekenhuis. Je wordt dan opgevolgd door de verpleegkundigen van die eenheid.
  • Ben je al elders in het ziekenhuis gehospitaliseerd en krijg je een bijkomende pijnbehandeling of heb je een pijnprobleem? Dan kan je dat melden aan de verpleegkundigen van die afdeling. Zij nemen dan, indien nodig en in overleg met je behandelend arts, contact op met de verpleegkundige pijnspecialisten.

Verpleegkundig pijnspecialist

Als je in behandeling bent bij een van de artsen in de pijnkliniek, dan kan je een van de verpleegkundig pijnspecialisten contacteren. Hij volgt je pijnproblematiek op.  De verpleegkundige pijnspecialist werkt ook aan kwaliteit voor zorg, door de invoering van systematische pijnmeting en -bevraging.

Wat kunnen zij voor je doen

  • Praktische informatie of meer uitleg geven over een behandeling in de pijnkliniek waarvoor je een behandeldatum kreeg.
  • Het resultaat van een gekregen behandeling in de pijnkliniek noteren en aan de behandelend arts doorgeven.
  • Een dringende vraag rond een pijnprobleem met je behandelende arts of de arts van de pijnkliniek bespreken.

Let wel: Zij kunnen geen afspraakmoment voor een behandeling of consultatie voor je vastleggen of annuleren noch bij een arts, noch bij de psycholoog. Contacteer daarvoor de afsprakencentrale.

Psycholoog

Pijnklachten kunnen het leven van de patiënt ingrijpend veranderen: het huishouden kan niet meer op dezelfde manier gedaan worden, eventuele arbeidsongeschiktheid, een teruggeschroefd sociaal leven, onaangename gedachten en gevoelens, confrontatie met onbegrip, … De psycholoog van de pijnkliniek helpt je met dergelijke gevoelens om te gaan.

Zij doet dat door zich op het psychisch, sociaal en spiritueel functioneren te richten. De psycholoog gaat een samenwerking met je aan, opdat je zodanig met de veranderingen ten gevolge van de klachten kan omgaan dat de pijn draaglijker wordt.

De doelgroep bestaat uit patiënten met chronische (neuropathische) pijn. Ook patiënten met bewegingsangst komen in aanmerking.

Wat houdt de psychologische begeleiding in?

  • Intake: verkenning van je pijnervaring en functioneren.
  • Educatie over het pijnsysteem: een interactief gesprek over de werking van het pijnsysteem en wat er fout kan lopen.
  • Aanreiken van tips, strategieën en vaardigheden over slaaphygiëne, afwisseling tussen rust en activiteit en omgang met onaangename gevoelens, gedachten en onbegrip.
  • Exploratie van waarden en doelen: wat is belangrijk in je leven? Waar wil je voortaan meer of net minder energie in investeren?

Deze gratis begeleiding verloopt individueel en bestaat uit interactieve sessies die telkens een uur duren. Afhankelijk van je mogelijkheden en die van je omgeving, vinden de sessies elke twee tot vier weken plaats.

Tijdens de begeleiding wordt een actieve inzet verwacht. Het is de bedoeling dat je de tips en strategieën thuis uitprobeert en feedback geeft over de bruikbaarheid ervan in je unieke situatie.

Afspraak inplannen bij de psycholoog

De arts-pijntherapeut maakt graag een eerste afspraak voor je. De daaropvolgende gesprekken plan je samen met de psycholoog. Als je wil, kunnen de afspraken bij de arts-pijntherapeut en psycholoog aansluitend gepland worden.