Overslaan en naar de inhoud gaan
Inschrijven op spoed

Eerst meld je je aan op de  spoedgevallendienst. Nadat een spoedarts je heeft onderzocht, ga je naar huis of word je opgenomen in het ziekenhuis.

Hoe inschrijven bij aankomst?

Bij de onthaalbalie op de spoedgevallendienst meld je je aan met je identiteitskaart, waarna je kan plaatsnemen in de wachtzaal.

Indien je dringende medische verzorging nodig hebt en vooraf inschrijven onmogelijk is, zal een spoedmedewerker dit voor jou in orde brengen.

Voor patiënten die met de ziekenwagen naar de spoedgevallendienst komen, regelt de ambulanceverpleegkundige de inschrijving.

Hoe verloopt je behandeling?

Triage

Na je inschrijving komen een triage-verpleegkundige en triage-arts je zo snel mogelijk ophalen. Zij stellen aan de hand van een aantal vragen en een meting van je vitale parameters vast wat de dringendheid van je klachten en/of letsel is.

Naargelang de urgentieklasse, brengt een verpleegkundige je naar een behandelkamer of moet je eerst nog plaatsnemen in de wachtzaal. 

Behandeling

In de behandelkamer zal een spoedarts je onderzoeken. Soms zal hij extra onderzoeken aanvragen, zoals röntgenfoto's, labo-onderzoek, ... Afhankelijk van de resultaten daarvan en zijn bevindingen zal de spoedarts je direct behandelen, opnemen in het ziekenhuis of doorverwijzen naar een andere specialist of je huisarts.

Onze spoedartsen zijn vertrouwenspersonen en daardoor gebonden door het beroepsgeheim. Aarzel daarom niet om je gezondheidsproblemen zo volledig mogelijk toe te lichten. Alle informatie is immers nuttig voor een juiste diagnose en behandeling. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten of je een allergie hebt, zwanger bent, ...

Patiënten mogen tijdens hun opname bij de spoedgevallendienst niet eten of drinken zonder toestemming van de arts of verpleegkundigen. Dit is belangrijk om de verdere behandeling of een eventuele operatie vlot te laten verlopen.

Wat na je consultatie op spoed?

Naar huis

  • Je ontvangt de nodige voorschriften voor medicatie, infobrochures, ...
  • De behandelende arts verstuurt een ontslagbrief naar je huisarts.
  • Ben je niet in staat om zelf met de wagen naar huis te rijden, dan bellen we een taxi.

Soms is verdere opvolging noodzakelijk. In dat geval zal een spoedmedewerker een opvolgafspraak maken bij een specialist of krijg je alle nodige informatie om zelf een afspraak te maken.

Opname in het ziekenhuis

Als de arts beslist dat een langer verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk is, wordt er een opname voor je geregeld. We houden in de mate van het mogelijke rekening  jouw gewenste kamerkeuze.

Indien je je na 22 uur aanbiedt op de spoedgevallendienst en er aansluitend een ziekenhuisopname nodig is, kan het zijn dat je de nacht op de spoeddienst moet doorbrengen. Van zodra je kamer beschikbaar is, brengt een spoedmedewerker je naar de gepaste verpleegeenheid.

Op de spoedgevallen in vogelvlucht

De gemiddelde doorlooptijd voor ambulante patiënten bedraagt 2.45 uur.
Voor een hospitalisatie is dit 4.30 uur.