AZ Sint-Maarten zet actief in op duurzaamheid en gaat daarbij op zoek naar initiatieven die een fundamentele impact hebben op, in dit geval, het milieu. Jaarlijks verbruikt ons ziekenhuis zo’n zes ton sterilisatiedoeken. Deze doeken worden sinds juli 2021 gebruikt als een nuttige grondstof voor speelgoed of bloempotten. Het doel? Drie van de zes ton afval omzetten in grondstoffen voor de maakindustrie.

Het operatiekwartier is een omgeving die maximaal steriel gehouden wordt. Operatiesets die chirurgen tijdens een ingreep gebruiken worden dan ook steriel verpakt. Dit gebeurt met zogenaamde sterilisatiedoeken. Deze doeken bestaan uit polypropyleen, een soort plastic. Onderzoek wees uit dat deze stof kan worden omgezet in korrels waarmee industriële bedrijven bijvoorbeeld speelgoed of bloempotten kunnen maken.

AZ Sint-Maarten deed voor de uitwerking van dit project een beroep op EnAdviS, een onderneming die advies en oplossingen uitwerkt betreffende milieuprojecten. Dit specifieke project werd mogelijk gemaakt met de ondersteuning van Vlaanderen Circulair.

In samenwerking met sociale werkplaats

Sortering van de doeken start op het OK (operatiekwartier) waar medewerkers de doeken apart voorsorteren. Vervolgens halen medewerkers van de sociale werkplaats ‘Ons Tehuis Brabant’ de doeken op. Hun bewoners zijn echte experten in het voorbereiden van de doeken voor recyclage. AZ Sint-Maarten steunt op deze manier dan ook tewerkstelling van personen met een verstandelijke beperking.

Realisatie Focus 2025

Dit voorjaar rondde AZ Sint-Maarten de concretisering van haar strategie ‘Focus 2025’ af. Het ziekenhuis bepaalde daarin concrete doelen rond vier pijlers: patiënt, medewerker, ziekenhuisorganisatie en maatschappelijke betrokkenheid. Met het project ‘recyclage sterilisatiedoeken’ concretiseert ons ziekenhuis haar ambities inzake maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid en samenwerking.