AZ Sint-Maarten

Wie het terrein van AZ Sint-Maarten oprijdt, merkt sinds kort naast het kinderdagverblijf De Zonnebloem, een verhoogde bouwactiviteit. Hier verrijst een nieuwbouw voor TheA -Therapeutisch Atelier- de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ Sint-Maarten. Midden 2022 verhuist TheA van Duffel naar Mechelen.

TheA biedt een kortdurende, intensieve, therapeutische dagbehandeling aan kinderen en jongeren met psychische problemen of ontwikkelingsmoeilijkheden, en dat voor een periode van tien tot twaalf weken. Dit dagbehandelingstraject is gewoonlijk een aanvulling op de al bestaande hulpverlening.

Jan Ennekens, algemeen directeur AZ Sint-Maarten: “N.a.v. de verhuis naar het nieuwe ziekenhuis in oktober 2018, lukte het niet om de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie op onze nieuwe locatie een plaats te geven. We zijn blij dat we die stap nu wel kunnen zetten en dat we deze jonge patiënten een gebouw op maat kunnen aanbieden. De aanwezigheid van de dageenheid in Mechelen zal ook inzake communicatie, samenwerking en operationele/logistieke ondersteuning tussen het ziekenhuis en TheA een flinke stap vooruit zijn.”

Gebouw op maat

“Het is fantastisch dat we als team een sterke inbreng hebben gehad in het nieuwe gebouw,” vult dr. Daniëlle van de Merwe, kinder- en jeugdpsychiater, aan. “We kunnen straks beschikken over een gebouw dat naadloos aansluit op de visie en noden die we als zorgverlener formuleerden. Terwijl we nu soms ruimtes moeten delen, zal in de nieuwbouw elke leefgroep zijn eigen ruimtes hebben. Bijvoorbeeld een comfortruimte waar kinderen of jongeren even tot rust kunnen komen, een eigen keuken waar we met de leefgroep kunnen koken, of een aparte tuin. Een pluspunt voor toezicht en veiligheid. Daarnaast zullen in het gebouw een gemeenschappelijke sportruimte, een polyvalente ruimte en verschillende therapielokalen beschikbaar zijn.”

Eleni Van Looy, hoofdverantwoordelijke TheA: “Het nieuwe gebouw gaat ons toelaten om makkelijker en efficiënter te werken. Maar ik zie de voordelen ook nog breder. Ik ben ervan overtuigd dat we ons op onze nieuwe locatie sterker gaan identificeren met AZ Sint-Maarten en samenwerkingen die er nu niet of beperkt zijn, kunnen uitbouwen. Ik denk bijvoorbeeld met de eenheid psychiatrie in het ziekenhuis. Ook voor onze patiënten heeft Mechelen voordelen. We hebben veel patiënten uit de regio, waardoor we nog beter bereikbaar zullen zijn voor hen.”

Met aangepaste tuinen

In de huidige infrastructuur in Duffel wordt de tuin op regelmatige basis gebruikt in het kader van preventie van crisissituaties. Hier kunnen patiënten vrij spelen, maar ook tot rust komen bij moeilijke momenten. Ook in het nieuwe gebouw worden doordacht uitgetekende tuinen voorzien. Er wordt vanuit deze insteek bewust gekozen voor een groene omgeving, met een aantal spelelementen die hierin verwerkt worden.

Unieke aanpak

TheA – Therapeutisch Atelier – bouwde en bouwt een sterke expertise uit inzake dagbehandeling. Dr. van de Merwe: “We bieden geen overnachtingen of crisisopvang aan. Je kan op onze dienst terecht om samen aan de slag te gaan, te experimenteren en te groeien in een fijne, rustige en veilige omgeving. Samen betekent dat we vanuit TheA alles in het werk stellen om iedereen uit de directe leefomgeving van het kind/de jongere, denk ook aan de school of het CLB, alsook de al betrokken hulpverlening, een actieve rol te geven in de behandeling.”

Eleni Van Looy: “De gezinscontext wordt dan weer zeer intensief betrokken tijdens onder andere de SAMEN Ateliers. Dit zijn gezinsdagen die wekelijks plaatsvinden waarbij de gezinnen in groep werken rond bepaalde thema’s zoals bijvoorbeeld communicatie, regels en grenzen, gezinsrelaties, … Deze dagen zijn een belangrijke aanvulling op de gezinsgesprekken die we organiseren alsook de dagelijkse afstemming met de ouders wanneer ze hun kind komen ophalen.”

Nieuw: mobiele werking

Vanaf september 2021 breidt TheA zijn werking uit. Er zal op indicatie zowel in het voortraject (de wachttijd tussen de intake en de opstart van de dagbehandeling), tijdens en na afloop van de dagbehandeling gedurende een zestal weken extra ondersteuning mogelijk zijn. Dit kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld extra gesprekken in TheA, begeleiding aan huis, ondersteuning in de stap naar school of nieuwe hulpverlening.

Eleni Van Looy: “Hiermee bieden we een oplossing voor o.a. (crisis)begeleiding in de wachttijd tussen de intake en de opstart van de dagbehandeling. Tegelijk faciliteren we een nog betere afstemming en samenwerking met bijvoorbeeld de school of ambulante hulpverlening. We kregen daarnaast signalen dat de overstap van het einde van de dagbehandeling naar thuis voor sommige kinderen of jongeren meer begeleiding vroeg. Hierop hebben we nu een antwoord.”

Daniëlle van de Merwe: “We hopen een brugfunctie te realiseren en zorgoverdracht te vergemakkelijken. Het gehele initiatief zal ook de zorgcontinuïteit voor onze patiënten versterken.”