Overslaan en naar de inhoud gaan

Naar een structuur van 'gezamenlijke besluitvorming'

Magnet4Europe

Margnet4Europe

AZ Sint-Maarten stapte in de Europese studie Magnet4Europe (M4E). De studie heeft als doel in 60 ziekenhuizen in 6 Europese landen de klinische werkomgeving te veranderen om zo het welbevinden van zorgverleners te verbeteren. AZ Sint-Maarten is één van de 12 deelnemende Belgische ziekenhuizen aan deze studie! KU Leuven coördineert de studie in samenwerking met de University of Pennsylvania en ondersteund door andere Europese universiteiten.

Ons ziekenhuis wil uit deze studie leren en meer inzicht krijgen in het welzijn van onze verpleegkundigen en artsen. Verder willen we te weten komen hoe een aantal zaken ervaren worden in onze werkcontext. Bijvoorbeeld: kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, werkomgeving, … Van hieruit kunnen we vervolgens gericht en onderbouwd verbeteracties ondernemen volgens de magneetprincipes.

De magneetprincipes verwijzen naar ervaringen van ziekenhuizen in de Verenigde Staten in de jaren 80. Ziekenhuizen werden toen geconfronteerd met een groot personeelsverloop. Ondanks het algemeen tekort aan verpleegkundigen, wisten een aantal ziekenhuizen goed het hoofd te kunnen bieden aan de schaarste op de arbeidsmarkt. Deze ‘magneetziekenhuizen’ slaagden erin op een succesvolle manier verpleegkundigen aan te trekken en te behouden. Ze bleken goed te scoren op een aantal, ondertussen geactualiseerde, principes van leiderschap, empowerment, professionele ontwikkeling, klinische praktijkvoering…

Initiatieven

Vanuit de studie ontstonden ondertussen concrete initiatieven:

 • Een interne M4E-werkgroep ontwikkelde samen met het comité zorgbeleid een beleidsplan voor het verpleegkundig en paramedisch departement door dit te verrijken met de magneetprincipes. Het nastreven van een structuur van “gezamenlijke besluitvorming” was hierbij prioritair.
 • Vier focusgroepen gingen van start rond thema’s die gelinkt zijn aan het kwaliteitsmodel in ons ziekenhuis: medewerkers, onderbouwd verbeteren, processen en outcome. Op deze manier brengt AZ Sint-Maarten het model van gezamenlijke besluitvorming in de praktijk.

Welzijnsbevorderende initiatieven: van bevraging tot actie

AZ Sint-Maarten organiseerde, in samenwerking met IDEWE, in het najaar van 2021 een welzijnsbevraging. Volgende initiatieven vloeiden in 2022 uit de bevraging voort. Paritaire werkgroep overziet de initiatieven rond werkbaar werk

directie draait mee in ziekenhuis

Meer directie op de werkvloer

 • Op Dag van de Verpleging draaien de leden van het Comité Zorgbeleid een shift mee op verschillende eenheden. Dit doen ze onder het motto ‘Het Comité zorgt mee’. Enkele reacties: “Bedankt aan OK/Recovery om me een dag op sleeptouw te nemen! Boeiende wereld.” (Kim Van Achteren) of “Bedankt aan het team V310 (incl. mobiele equipe) voor de uitstekende opvang en begeleiding. Veel bijgeleerd maar vooral fier op de gedrevenheid waarmee jullie professionele en warme zorg leveren.” (Patrick Nieulandt)
 • De clusterverantwoordelijken dragen sinds mei vorig jaar ook arbeidskledij en verhoogden de frequentie van hun bezoeken aan de diensten.
vertrouwenspersonen ziekenhuis

Meer (team)activiteiten

 • AZ Sint-Maarten creëerde meer ruimte en budget voor teambuildingactiviteiten op dienstniveau.
 • Daarnaast organiseert een interne werkgroep (voor en door medewerkers) AZSTM leeft! jaarlijks tal van initiatieven om verbinding tussen collega’s te vergroten.

Ruimere bekendmaking van vertrouwenspersonen

De twee vertrouwenspersonen werden zichtbaarder gemaakt via de infoschermen, intranet+ en AZSTM Backstage in de campagne ‘Praten helpt’.

  Agressiebeleid

  Een commissie agressie kreeg de opdracht een beleidstekst, actieplan en gedragscode (onder de noemer ‘huisregels’) uit te werken.

  Uitgangspunten:

  • We hanteren een nultolerantiebeleid m.b.t. agressie en zetten in op een veilige, open cultuur.
  • Er is een intern incidentmeldingssysteem en Medewerkers Support Team (MST).
  • We streven ernaar om iedereen op te leiden in omgaan met agressie en maximaal te ondersteunen op psychisch, fysisch en juridisch vlak.

  Arbeidsorganisatie en opmaak van uurroosters

  Bij het opmaken van de uurroosters hanteren we de principes van het gezond roosteren met aandacht voor het evenwicht tussen werk- en privéleven.

  De CAO betreffende arbeidsorganisatie en stabiliteit uurroosters werd stap voor stap uitgewerkt voor introductie in 2023.

   AZ Sint-Maarten bedankt

   COVID-19 had een zware impact op de werking van ziekenhuizen. Dankzij de inzet en flexibiliteit van alle medewerkers wist AZ Sint-Maarten deze moeilijke periode te overbruggen. Naast de vaste ziekenhuisbrede medewerkersevents (Sinterklaasfeest, nieuwjaarsreceptie, gezinsdagen) verraste de directie alle medewerkers met drie uitzonderlijke initiatieven als dank voor de inzet tijdens de voorbije jaren:

   • Foodtruck-event in het voorjaar
   • Radio M!: een felgesmaakte namiddag radio door en voor AZ Sint-Maarten-medewerkers met presentator Sam De Bruyn (link naar de video)
   • Ecocheques