Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitsdagen stimuleren inzet op kwaliteit

uitreiking oskars AZ Sint-Maarten 2022

Om het kwaliteitsbeleid en de daaraan gekoppelde doelstellingen in de kijker te zetten, trokken de medewerkers van AZ Sint-Maarten gedurende twee dagen een Kwaliteitsbeurs op. Om het dagelijkse streven naar kwaliteit extra te benadrukken, werden vijf osKars uitgereikt:

 • Klantfocus
 • Iedereen mee
 • Procesfocus
 • Verbeterfocus
 • Strategie

Patiënttevredenheid 2022

Jouw ervaring als patiënt vertelt ons wat we goed doen en waarop we kunnen verbeteren. Tweemaal per jaar nemen we in het kader van het kwaliteitsindicatorenproject VIP² deel aan een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform.

Welk cijfer gaf je in 2022 aan ons ziekenhuis?
 • 75% van de bevraagde patiënten geeft een 9 of 10/10 voor tevredenheid. De tevredenheid bij 56 Vlaamse ziekenhuizen van de casemix ligt tussen 66% en 75%. Hiermee scoort AZ Sint-Maarten bij de top.
 • 76% van de bevraagde patiënten zegt het ziekenhuis ‘zeker wel’ aan te bevelen bij familie of vrienden. De aanbeveling bij 56 Vlaamse ziekenhuizen van de casemix ligt tussen 50% en 88%. Hiermee scoort AZ Sint-Maarten boven het gemiddelde.
Top 4 van patiëntervaring met hoogste samenhang op loyaliteit patiënten
 1. bij de medewerkers voelde ik mij in veilige handen (% altijd = 85%)
 2. verpleegkundigen waren vriendelijk en beleefd (% altijd = 90%)
 3. medewerkers vroegen voldoende naar mijn pijn (% altijd = 80%)
 4. uitleg verpleegkundigen was begrijpelijk (% altijd = 76%)
Uitrol digitaal patiëntendossier

Digitalisering

 • KWS-EMV: EMV staat voor ‘elektronisch medicatievoorschrift’ en laat toe medicatie van een patiënt te consulteren en aan te passen, voor te schrijven, te bestellen in onze apotheek of een voorschrift voor de patiënt te maken. Omdat deze module ook van KWS deel uitmaakt, blijft alle medicatie-informatie van een patiënt automatisch actueel in zijn patiëntendossier.
 • KWS-Zorg: in het voorjaar van 2022 startten twaalf diensten hiermee op.
 • Elektronische aanvraag medische beeldvorming
 • KWS-spoed: een specifieke module op maat van spoed waardoor zorgverleners de verleende zorg aan de patiënt en bijhorende observaties, onderzoeken en bevindingen makkelijker en vollediger in het centrale patiëntendossier kunnen inbrengen.
 • XDE (op spoed): een software waarmee artsen en verpleegkundigen te factureren prestaties registreren. Hiermee verloopt het proces van prestatie tot en met factuur efficiënter, geautomatiseerd en zonder papier.
 • E-labo aanvraag – cyber order entry
 • Automatisch integratie vitale parameters in patiëntendossier

Verdere uitbouw patiënteninformatie