Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe artsen

dienst klinische studies

88 lopende klinische studies

Het aantal studies in AZ Sint-Maarten nam de laatste jaren enorm toe. Ons ziekenhuis draagt op die manier stelselmatig bij tot wetenschappelijk onderzoek. In 2022 liepen in totaal 88 studies (studies die lopende zijn én studies die in 2022 werden opgestart) gaande van fase 1- t.e.m. fase 3- en vaccinstudies.

  Artsen en domeinen

  • Cardiologie - dr. Geert Vervoort, dr. Maarten Kersemans en dr. Chris Scheurwegs: acuut coronair syndroom, voorkamerfibrillatie, hartfalen, cardiovasculaire aandoeningen
  • Gastro-enterologie - dr. Geertrui Mertens, dr. Barbara Geerinckx: colorectale tumoren
  • Gastro-enterologie - dr. Jurgen Van Dongen, dr. Saskia Ilegems: ziekte van Crohn, ontsteking van de dikke darm, prikkelbaar darmsyndroom
  • Gastro-enterologie - prof. dr. Len Verbeke, dr. Lode Van Overbeke: hepatitis en leververvetting
  • Gynaecologie en verloskunde - dr. Patrick Berteloot, dr. Karin Leunen: borstkanker
  • Hematologie - dr. Toine Mercier: bloedinfecties en kwaadaardige bloedaandoeningen
  • Neurochirurgie - dr. Johan Vangeneugden, dr. Pieter Jan Van Dijck-Lippens: neurostimulatoren, dropvoet
  • Oncologie - dr. Katrien De Block, dr. Jill Wagemans: studies bij solide tumoren, melanomen, hoofd en hals tumoren
  • Orthopedische heelkunde - dr. Peter Boone, dr. Luc Walschot: implantaten, fracturen
  • Pneumologie - dr. Marc Lambrechts, dr. Annelies Leyssens: longkanker
  • Pneumologie - dr. Muriel Lins: vaccinstudies waaronder COVID-19, RSV en griep, astma, COPD, chronische hoest
  • Radiotherapie-oncologie - dr. Julie Vanderveen, dr. Alex De Caluwé: radiotherapie
  • Vasculaire en thoracale heelkunde - dr. Johan  Duchateau, dr. Yves Tielemans, dr. Catherine Terry, dr. Valentin Noyez: studies bij diep veneuze trombose, katheterisatie

  Investeringen

  AZ Sint-Maarten wil de beste gezondheidszorg brengen voor de ruime Mechelse regio. Anno 2022 vraagt dit o.a. voortdurende inspanningen op het vlak van zorgaanbod, patiëntenbeleving en investeringen in recente technologie en digitale technieken. Voor 2022 betekent dit o.a.:

  • Cardiologie – cathlab: optische coherentietomografie(OCT)
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie - Therapeutisch Atelier (TheA): de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie bevindt zich sinds juni 2022 in een apart gebouw op de site van het ziekenhuis.
  Illustratie beeldvorming contrast-mammografie
  • Medische beeldvorming: investering in contrast-mammografie
  • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie: investering in
   • 3D-mondscanner
   • 3D-software
   • 3D-printer
  • Oncologie: een grotere en vernieuwde dagzaal
  • Urologie: ingebruikname van een HoLEP-laser
  • Orthopedie: opstart rapid recovery totale heupprothese
  • Opstart stomaconsultatie
  • Nobi-lamp: een intelligente lamp voor valdetectie op de diensten geriatrie
  Nieuwe artsen-specialisten in opleiding bij AZ Sint-Maarten

  Nieuwe artsen-specialisten in opleiding

  Jonge artsen kansen geven om onder goede begeleiding en in een up-to-date omgeving hun kennis en expertise verder uit te bouwen, ook dat behoort tot de taken van AZ Sint-Maarten. In 2022 waren er drie onthaalmomenten waarbij 32 ASO’s (incl. twee vrije assistenten) en 6 HAIO’s in ons ziekenhuis startten.

  Ook voor andere functies zet AZ Sint-Maarten in op opleiding van toekomstige professionals (cijfers schooljaar 2021 – 2022):

  • Verpleegkunde: 500 stagiairs
  • Vroedkunde: 125 stagiairs
  • Andere (technische profielen, administratie …): 237 stagiairs