Overslaan en naar de inhoud gaan

Palliatieve zorg is het geheel van zorg die aan een persoon (en zijn naasten) wordt gegeven om de best mogelijke levenskwaliteit te handhaven bij een ongeneeslijke ziekte.

De verzorging heeft als doel:

 • pijn en de andere symptomen te verzachten
 • de patiënt morele steun te geven
 • algemene en kwaliteitsvolle begeleiding te schenken aan patiënt en omgeving.

  Palliatieve zorg in de Mantel

  Een eenheid palliatieve zorg (zoals De Mantel) is bestemd voor patiënten met een ongeneeslijk evolutief ziekteproces in een terminale fase. De levensverwachting van de zieke is minder dan drie maanden en er is nood aan palliatieve zorgverlening. 

  Palliatieve zorg is een totaalbenadering van de ongeneeslijke patiënt met een beperkte levensverwachting. Met deze aanpak willen we de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren door pijn en ongemakken te voorkomen of te verlichten.

  Dat betekent dat palliatieve zorg:

  • verlichting biedt voor pijnklachten en lijden door andere symptomen; 
  • het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces;
  • de intentie heeft de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen;
  • de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreert;
  • een ondersteuningssysteem biedt aan patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan hun dood;
  • een ondersteuningssysteem biedt aan de familie om te helpen zich te redden tijdens de ziekte van de patiënt en hun eigen rouwproces (indien nodig);
  • waar nodig de kwaliteit van leven zal verhogen en zo mogelijk het ziekteverloop positief zal beïnvloeden;
  • vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie met een verscheidenheid aan andere behandelingen, die gericht zijn op het verlengen van het leven, zoals chemotherapie en radiotherapie, en onderzoeken omvat die nodig zijn om klinische complicaties beter te begrijpen en te behandelen.

  Meer informatie

  In AZ Sint-Maarten zorgt het PPST (PsychoSociaal SupportTeam) voor de ondersteuning van palliatieve patiënten en hun familie. Samen met de medewerkers van De Mantel willen ze je graag uitleggen wat palliatieve zorg inhoudt, maar vooral wat palliatieve zorg niet is. 

  Naar aanleiding van Dag van de Palliatieve Zorg maakten ze daarom een nieuwsartikel op waarin vijf veelvoorkomende fabels over palliatieve zorg aan bod komen.