TheA op de site van AZ Sint-Maarten

Adreswijziging 20 juni 2022

Sinds 20 juni 2022 bevindt TheA zich in de nieuwbouw op de site van AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen.

Het Therapeutisch Atelier (TheA) is de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie in AZ Sint-Maarten. Deze dageenheid bevindt zich in een apart gebouw op de site van het ziekenhuis ter hoogte van het rondpunt voor parking 2.

Aanbod TheA

  • kortdurende, intensieve, therapeutische dagbehandeling  van 8.30 tot 15 uur
  • voor kinderen en jongeren met psychische problemen of ontwikkelingsmoeilijkheden
  • voor een periode van 12 weken

Aanmeldstop

Op dit moment heeft TheA een aanmeldstop voor de lagere schoolgroep en de pubergroep. Dit betekent dat we momenteel geen plaatsen vrij hebben om een intakegesprek in te plannen voor deze leefgroepen. Wij werken niet met een wachtlijst. Aanmelden voor de peuter-kleutergroep is nog steeds mogelijk.

Aanmelden voor de lagere schoolgroep is terug mogelijk vanaf maandag 24 april 2023, 8 uur. Alle mails die voordien verstuurd worden, zullen niet verwerkt worden.

Aanmelden voor onze pubergroep is terug mogelijk vanaf maandag 15 mei 2023, 8 uur. Alle mails die voordien gestuurd worden, zullen niet verwerkt worden.

Hoe we werken

Je kan op onze dienst terecht om samen aan de slag te gaan, te experimenteren en te groeien in een fijne, rustige en veilige omgeving. 

Samen betekent dat we vanuit TheA alles in het werk stellen om iedereen uit de directe leefomgeving van het kind of de jongere, alsook de betrokken hulpverlening, een actieve rol te geven in de behandeling.

Hierin is een goede afstemming van groot belang. Daarom zijn er reeds samenwerkingsafspraken gemaakt met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, CKG Betlehem, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen en CGG De Pont.

Andere interessante pagina's over TheA