nieuwbouw

Drie campussen (in totaal zo’n 650 bedden) verhuizen naar één locatie in Mechelen? Het gebeurt niet elke dag. AZ Sint-Maarten wil echter niets aan het toeval overlaten en organiseerde op maandag 14 mei 2018 een proefverhuis.

Door de nauwgezette voorbereiding wil AZ Sint-Maarten ervoor zorgen dat ze zowel voor, tijdens als na de verhuis van 15 tot 18 oktober een maximale patiëntveiligheid kan garanderen.

De proefverhuis liet toe om verhuisdraaiboeken, procedures en de ‘commandocel verhuis patiënten en materiaal’ te testen.

"Iedere taak wordt minutieus voorbereid”, vertelt Lore Wellens (consultant Omni Care Consult), die instaat voor projectbegeleiding van de verhuis.

Dit moet garanderen dat zowel patiënten, apparatuur en materialen comfortabel, veilig en efficiënt naar de nieuwe campus kunnen verhuisd worden.

Projectleider verhuis Nico Garmyn (directeur planning en ontwikkeling AZ Sint-Maarten) vult aan: “Alle ondersteunende diensten zullen operationeel zijn vooraleer de eerste patiënt toekomt in het nieuwe ziekenhuis. In oktober zullen we op piekdagen tot 20 diensten verhuizen. Dankzij deze proefverhuis kunnen we verder de puntjes op de ‘i’ zetten”.

Van bed tot bed

AZ Sint-Maarten kiest ervoor om patiënten door eenzelfde team van bed tot bed te laten verhuizen. Zo vermijden ze dat deze te vaak in een wachtrij moeten geplaatst worden voor overdracht aan andere teams.

Dit verlaagt het aantal briefings en de bijhorende risico’s op fouten bij informatieoverdracht.

Een team hoeft zo slechts eenmaal over de patiënt geïnformeerd te worden en kan gedurende het hele verhuistraject over de gezondheid waken. De proefverhuis testte zowel de verhuis van zittende als liggende patiënten.

“De proefverhuis bevestigt dat onze van bed tot bed-aanpak een maximaal patiëntencomfort garandeert”, aldus verantwoordelijke verhuis patiënten Maddy Silverans (stafmedewerker projectmanagement AZ Sint-Maarten).

Wanneer de gezondheid dit vereist, wordt samen met de patiënt de zorgkritische apparatuur verhuisd: beademingstoestel, medicatiepc’s, …

Politie en Rode Kruis

Van zodra de plannen voor de verhuis concreet werden, stemde AZ Sint-Maarten af met de politie en het Rode Kruis. 

Hun ervaring met grote evenementen en crisissituaties is van onschatbare waarde om de planning en organisatie van de verhuis van de patiënten efficiënt te laten verlopen.

Daarom werd tijdens de proefverhuis ook de commandocel getest. Die cel bestaat uit verantwoordelijken van AZ Sint-Maarten, de politie en het Rode Kruis en staat permanent in contact met de ‘verhuizers’ op het terrein. Ze coördineert o.a. de verhuisbewegingen zodat transporttijd tot een minimum beperkt wordt.

Dezelfde cel onderneemt actie wanneer er eventuele problemen zouden optreden.

Materialen en toestellen

Nieuw aangekochte materialen en toestellen zullen reeds in het ziekenhuis aanwezig zijn. 

Voor de verhuis van andere toebehoren vanuit de campussen naar het nieuwe ziekenhuis doet AZ Sint-Maarten een beroep op Convoi. Deze internationale firma is een wereldspeler op het gebied van industriële verhuizingen en projectverhuizingen.

“Bij de verhuis van materialen maken we een opsplitsing tussen kritische en niet-kritische materialen en apparaten om de patiëntveiligheid te garanderen”, zegt verantwoordelijke verhuis materialen Jasper Thijs (consultant Omni Care Consult).

Dit transport loopt parallel met de verhuis van de patiënten zodat deze materialen simultaan of iets later aankomen in de nieuwbouw. Ook deze aanpak werd tijdens de proefverhuis getest.