Overslaan en naar de inhoud gaan

Deep Inspiration Breath Hold (DIBH)

Dit is een ademhalingsgecontroleerde bestraling waarbij de bestraling enkel in een diepe ademhalingsfase wordt toegediend. Door deze techniek toe te passen, kan de mate waarin het hart in het bestralingsveld ligt aanzienlijk verkleind worden.

Als je voor deze techniek in aanmerking komt, zal je arts dit tijdens de eerste consultatie met jou bespreken. De verpleegkundige overloopt de techniek met je en geeft instructies mee om de ademhalingstechniek thuis aan te leren.

 

Intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT)

IMRT staat voor 'Intensity Modulated Radiation Therapy' of intensiteitsgemoduleerde radiotherapie. De intensiteit van de straling varieert per bestralingsbundel om de tumor optimaal te bestralen en het omliggende weefsel zo weinig mogelijk te belasten. Deze techniek wordt gebruikt bij tumoren met een grillige vorm.

 

Intensiteitsgemoduleerde arc- of boogtherapie (IMAT/VMAT/ARC)

Bij boogbestraling of Rapid Arc draait het toestel in een boog rond de patiënt. Tijdens deze draaiing wordt de bestralingsbundel continu aangepast aan de vorm van de tumor. Ook de intensiteit van de toegediende straling kan variëren. De eigenlijke bestraling met een dergelijke techniek neemt minder dan 2 minuten in beslag, waardoor de kans kleiner is dat de patiënt beweegt. Zo kunnen de veiligheidsmarges rond de tumor minimaal gehouden worden ten opzichte van het gezonde weefsel. En worden nevenwerkingen beperkt tot een minimum.

De techniek laat toe om bij tumoren met een grotere diameter nog hogere dosissen toe te dienen terwijl het omliggende weefsel gespaard blijft.

 

Extracraniële hoge-precisie of stereotactische bestralingen (SBRT)

Extracraniële hoge-precisie of stereotactische bestralingen is een bestralingstechniek, waarbij een hoge bestralingsdosis op een klein gebied in het lichaam gegeven wordt. De voorbereiding op de bestraling en de bestraling zelf worden met hoge precisie uitgevoerd. Er wordt een hoge dosis straling per keer gegeven. Dit laat toe om de behandelingsreeksen korter te maken. De gezonde omliggende weefsels worden zoveel mogelijk gespaard. Deze bestralingen duren wel langer dan gewone bestralingen. Door de hoge dosis zijn er meer controles nodig voor de start van de bestraling.

Stereotactische bestraling wordt toegepast voor kleine tumoren, of als behandeling om de kanker te remmen en/of klachten te verminderen bij één of enkele uitzaaiingen.

 

Hoge-precisie of stereotactische bestralingen in de hersenen (SRT)

Hoge-precisie of stereotactische radiotherapie is een bestralingstechniek, waarbij een hoge bestralingsdosis op een klein gebied in de hersenen gegeven wordt. De voorbereiding op de bestraling en de bestraling zelf worden met hoge precisie uitgevoerd. Er wordt een hoge dosis straling per keer gegeven. Dit laat toe om de behandelingsreeksen korter te maken. De gezonde omliggende weefsels worden zoveel mogelijk gespaard. Het is belangrijk dat je hoofd of hals elke keer in dezelfde houding ligt. Omdat dit niet gemakkelijk is, wordt er een masker op maat gemaakt.

Stereotactische bestraling in de hersenen wordt zowel voor goedaardige als kwaadaardige hersentumoren gebruikt.

 

 

Studies

De dienst radiotherapie neemt deel aan wetenschappelijke studies. Als je voor een studie in aanmerking komt, zal je arts dit tijdens de eerste consultatie met jou bespreken en al jouw vragen beantwoorden. Je bent volledig vrij om al dan niet aan de studie deel te nemen. Als je beslist om dat niet te doen, heeft dit geen enkele invloed op je verdere behandeling en opvolging.