Kwaliteit, respect, ambitie, openheid, samenwerken. Dat zijn de waarden - zeg maar het DNA - van AZ Sint-Maarten. Kelly Sergeyssels, teamleider geriatrische dageenheid en interne liaisonteam geriatrie, vertelt graag meer over respect. "Iedere medewerker verdient respect. Neem één radertje weg en het geheel draait vierkant.”

“In een ziekenhuis is iedereen even belangrijk. Dokters en verpleegkundigen, maar evengoed de medewerkers van schoonmaak of administratie. Neem één radertje weg en de machine draait vierkant. Daarom vind ik het zo belangrijk om iedereen met hetzelfde respect te benaderen. Dat begint heel eenvoudig met een goedemorgen of een dankjewel. Zo geef je erkenning en werk je aan gelijkwaardigheid. Het resultaat is dat mensen zich gewaardeerd voelen en hun job liever en beter uitoefenen."

"Ook onze patiënten schenken we het grootste respect. Bij de verzorging gaat de deur en eventueel het gordijn dicht, we spreken hen altijd met de achternaam aan en vermijden verkleinwoorden. Oudere patiënten kunnen niet altijd goed verwoorden hoe ze zich voelen. We beschouwen ons als hun woordvoerder bij andere zorgverleners en bij familieleden. We zullen hun belangen verdedigen en erover waken dat hun wensen gerespecteerd worden."

"De sleutelpositie die we innemen, maakt het zo boeiend en gevarieerd werken op geriatrie. Of we daarvoor altijd evenveel respect krijgen? Vaak wel, maar niet altijd. Een werkpuntje (lacht).”