Overslaan en naar de inhoud gaan
teamoverleg obesitas AZ Sint-Maarten

Het obesitascentrum biedt verschillende chirurgische en niet-chirurgische behandelmogelijkheden. Jouw persoonlijk traject verloopt als volgt:

Screening bij obesitascoördinator

Terug naar boven

Omdat we het behandelplan willen personaliseren om de patiënten effectiever te begeleiden naar een gezonder leven start de obesitascoördinator met een uitgebreide screening. Wat komt er aan bod tijdens deze consultatie?

Opstellen persoonlijk profiel

De obesitascoördinator zal aan de hand van een uitgebreide vragenlijst een persoonlijk profiel opstellen met daarin aandacht voor:

  • parameters (BMI);
  • dieetgeschiedenis;
  • levensstijl;
  • oorzaken en eventuele gevolgen van obesitas op medisch en psychologisch vlak.

Ernst probleem inschatten

Aan de hand van de aanwezigheid en ernst van de aan obesitas gerelateerde risicofactoren en gevolgen (medisch, mentaal en functioneel) kunnen we met het EOSS-hulpmiddel de ernst van het probleem beter inschatten.

Analyse volledige lichaamssamenstelling

Hoewel de BMI erg gemakkelijk te berekenen is, zijn er verschillende beperkingen bij het beoordelen van de ernst van obesitas op individueel niveau.

Eén van deze beperkingen is dat er geen rekening gehouden wordt met de lichaamssamenstelling. De BMI onderschat het vetgehalte bij mensen met een verminderde spiermassa, zoals bij ouderen, en overschat het bij mensen met een grote spiermassa, zoals bodybuilders.

Om de screening te vervolledigen voeren wij ook een BIA-meting uit. Deze meting zal ons meer informatie geven over de volledige lichaamssamenstelling (spiermassa, vetmassa en vochtbalans).

Bij elke behandeling is de BIA-meting ook een goede manier om te zien hoe het lichaam op alle inspanningen reageert en een uitstekende rode draad om de aanpak maximaal op jouw maat bij te sturen.

Bij interesse in obesitaschirurgie voorziet de obesitascoördinator ook een onderzoek bij de psycholoog en bij de chirurg.

Klinisch- en bloedonderzoek bij endocrinoloog

Terug naar boven

De endocrinoloog onderzoekt je inzake diagnostiek en medicatiegebruik en spoort eventuele onderliggende aandoeningen op. Hij zoekt naar vitaminetekorten en behandelt deze indien nodig. Tenslotte geeft hij toelichting bij de medicamenteuze mogelijkheden en volgt hij dit mee op tijdens het niet-heelkundige traject.

De gastro-enteroloog biedt in het niet-heelkundige traject een aantal technieken aan zoals de intra gastrische ballon en de endoscopische sleeve ingreep. De gastro-enteroloog adviseert het multidisciplinair overleg over eventuele leverproblemen en volgt deze later mee op.

Teamoverleg

Terug naar boven

Alle betrokken medische en paramedische specialisten (obesitascoördinator, endocrinoloog, abdominaal chirurg, gastro-enteroloog, diëtist, kinesist en psycholoog) bespreken de resultaten van de screeningsonderzoeken tijdens een multidisciplinair overleg. Met deze aanpak mikken we op een multidisciplinaire begeleiding en continuïteit in de behandeling.

Op het Multidisciplinair Obesitas Overleg (MOO) zal het team het advies formuleren dat volgens hen het beste aansluit bij jou. Dit resulteert in een individueel behandelplan.

Bijkomende preoperatieve onderzoeken bij chirurgie

Terug naar boven

Na de eerste onderzoeken bij obesitascoördinator, endocrinoloog, chirurg en psycholoog bespreekt het obesitasteam de mogelijkheden. Indien er op het multidisciplinaire teamoverleg goedkeuring wordt gegeven voor obesitaschirurgie bespreken de artsen welke bijkomende preoperatieve onderzoeken voor jou nodig zijn.

Standaard:

  • cardiologie
  • anesthesie/ pneumologie
  • gastroscopie
  • infosessie pre- en postoperatieve voeding

Eventuele toevoegingen:

  • elastografie van de lever
  • fysische revalidatie

Nazorg

Terug naar boven

Het is de bedoeling om ook na de opstart van het traject de resultaten regelmatig te evalueren. De aanpak kan dan tijdig bijgestuurd worden indien nodig. Indien we onvoldoende effect zien, zal er een uitgebreide evaluatie volgen.

Opvolging

Na een operatie voorzien we op regelmatige basis een opvolging bij de arts en diëtist gedurende minimaal twee jaar. Je kan steeds beroep doen op het team van fysische revalidatie om op regelmatige basis te bewegen.

Ook psychologische begeleiding na de chirurgie kan wenselijk zijn. Voor de patiënt is het gewichtsverlies op korte tijd soms wennen. Een verandering van het zelfbeeld volgt vaak niet op hetzelfde tempo, wat gevoelens van onzekerheid kan geven. Verder ondersteunen de psychologen de patiënt graag in het behouden van de levensstijlverandering na de ingreep en bekijken ze of er obstakels zijn waardoor de levensstijlverandering in gedrang komt.

Anderzijds moeten we bescheiden blijven. Het obesitascentrum geeft geen resultaatsverbintenis, wel de garantie op een zorgvuldige en volledige behandeling. Dankzij de frequente, langdurige en multidisciplinaire opvolging zullen eventuele problemen sneller worden opgespoord.

Obesitascoördinator

Binnen je traject kan je op elk moment terecht bij de obesitascoördinator. Meer informatie over contact met obesitascoördinator lees je hier.