Overslaan en naar de inhoud gaan
Puzzelstukken i.k.v. obesitascentrum Mechelen

Wat is overgewicht en obesitas?

Obesitas of overgewicht is een chronische ziekte met een abnormale of overdadige vetopstapeling, in die mate dat het een risico is voor de gezondheid. Een persoon met obesitas heeft een groot risico op een aantal chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker. De gevolgen voor de gezondheid kunnen individueel enorm variëren.

Body Mass Index - BMI

Een waarde om obesitas in de praktijk te bepalen is de body mass index (BMI). Bij volwassenen wordt een BMI van meer dan 30 kg/m² gezien als obesitas. 

BMI (kg/m²) Categorie

< 18,5

18,5 - 24,9

25,0 - 29,9

30,0 - 34,9

35,0 - 39,9

> 40

Ondergewicht

Normaal gewicht

Overgewicht

Obesitas klasse l

Obesitas klasse ll

Obesitas klasse lll, mobide obesitas

De BMI wordt als volgt berekend: BMI= gewicht (kg)/ (lengte (m) x lengte (m)).

Oorzaken

Omdat zowel biologische, functionele, psychologische als sociale factoren meespelen in het ontstaan en in stand houden van obesitas, wordt het een bio-psychosociale aandoening genoemd. Deze figuur toont een aantal voorbeelden per categorie. Natuurlijk zijn er nog tal van andere factoren die kunnen meespelen.

Risico's en gevolgen

Lichamelijke klachten

Obesitas kan een groot aantal uiteenlopende lichamelijke klachten met zich meebrengen. Denk maar aan slijtage van de gewrichten, problemen met het hart en de longen, incontinentie, darmklachten, huidproblemen of slaapproblemen.

Psychosociale klachten

Naast lichamelijke klachten kan je ook psychosociale klachten ondervinden zoals:

 • negatief zelfbeeld
 • lage zelfwaardering
 • depressie
 • gedragsveranderingen
 • schuld- en schaamtegevoel
 • sociaal isolement

Andere gevolgen van overgewicht

Naast deze duidelijk merkbare klachten zijn er ook nog sluipende factoren die jouw gezondheid kunnen bedreigen, bijvoorbeeld:

 • verhoogde cholesterol
 • hoge bloeddruk
 • verstoorde bloedsuiker
 • insulineresistentie
 • vertraagd werkende schildklier
 • verhoogde hormoonwaarden in het bloed

Deze factoren verhogen je risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte of diabetes type 2, onvruchtbaarheid, bepaalde kankers, ...

Andere interessante pagina's