Overslaan en naar de inhoud gaan

Op deze pagina vind je meer info over verschillende niet-chirurgische behandelingsmogelijkheden:

Meer informatie over het traject dat je volgt met onder andere screening en nazorg lees je hier.
Je leest meer over chirurgische behandeling op deze pagina.

Het obesitascentrum biedt ook een niet-operatief groepstraject aan onder de naam GO (Groepstraject Obesitas). Lees hier meer.

Voedingsadvies

De diëtisten binnen het obesitascentrum zullen samen met jou het huidige voedingspatroon, de portiegroottes en productkeuzes bekijken om deze dan geleidelijk aan te verbeteren. Steeds op je eigen tempo met aandacht voor het volharden en standhouden.

We werken stapsgewijs aan een betere voedingstoestand en betere eetgewoonten. We proberen de kennis rond gezonde voeding te vergroten zodat je op termijn zelf de juiste keuzes kan maken.

Fysische revalidatie

De kinesisten stellen een individueel trainingsprogramma op, rekening houdend met je huidige conditie en fysieke mogelijkheden. Het programma bestaat uit:

  • conditietraining
  • krachttraining
  • stretching
  • eventueel: stabilisatieoefeningen

Samen bekijken we ook hoe je meer kan bewegen of sporten in je dagelijks leven, zodat de opgebouwde conditie niet verloren gaat.

Psychologische begeleiding

De psychologen, verbonden aan het obesitascentrum, kijken samen met jou of er psychologische factoren aanwezig zijn die een invloed hebben op de levensstijl en motivatie tot gedragsverandering.

Dit zijn vragen waarmee de psycholoog bezig is.

  • Is er een goed eetpatroon aanwezig?
  • Heeft het overgewicht een functie?
  • Welke impact heeft het overgewicht op het mentale welzijn?
  • Is er een bepaalde eetstijl, zoals emotioneel eetgedrag aanwezig?
  • Is er stress? Door welke factoren en in welke mate beïnvloedt dat de levensstijl?

In de opvolging bekijken de psychologen of de gedragsverandering slaagt. We onderzoeken of je de huidige gewoontes kan aanpakken en omvormen tot gewenste gewoontes. 

Medicamenteuze ondersteuning

Aandoeningen die aan de basis van obesitas liggen behandelen

Dit kunnen aandoeningen zijn die de obesitas (ten dele) hebben uitgelokt zoals schildklierlijden, maar ook aandoening die het gevolg zijn van de obesitas zoals diabetes of leversteatose. Ook vitaminetekorten worden gecorrigeerd. Het multidisciplinaire team zal de mogelijkheden bekijken om deze aandoeningen te behandelen.

Obesitas behandelen

Verder zijn er een drietal medicamenteuze behandelingen mogelijk van obesitas. Jouw arts zal jou hierover inlichten.

Maagballon

Personen met een BMI tussen 30 en 35 waarbij andere maatregelen om te vermageren faalden en heelkunde niet mogelijk is, komen in aanmerking voor de maagballon of intragastrische ballon. Deze ingreep is vooral aangewezen bij “volume-eters”. Bij mensen die voornamelijk snoepen, is het effect veel beperkter.

De ballon wordt na een diagnostische gastroscopie geplaatst. Deze gastroscopie dient om eventueel een tegenaanwijzing voor het plaatsen uit te sluiten. De gastro-enteroloog plaatst de ballon via de mond en de keel in de maag. Eens ter plaatse wordt de ballon gevuld met een oplossing.

Een maagballon blijft ongeveer zes maanden in het lichaam, daarna wordt hij weer verwijderd. Tijdens deze zes maanden kan je gewicht verliezen. Het is hierbij belangrijk om andere eetgewoontes aan te leren en zo nadien het gewicht onder controle te houden.

Enkel de plaatsing van de maagballon zal op lange termijn dus geen blijvend effect hebben. Het obesitasteam zal altijd een gecombineerde begeleiding aanraden. Er is geen terugbetaling voor de plaatsing van een maagballon.

Endoscopische sleeve gastoplastie (ESG)

Een ESG of ‘maagverkleining via de slokdarm’ steunt op het principe van volumebeperking. De techniek gebeurt via een gastroscopie onder narcose met kortverblijf van één overnachting.

Patiënten van wie het BMI te laag is om in aanmerking te komen voor een standaard (laparoscopische bariatrische) operatie kunnen via ESG-operatie een blijvend gewichtsverlies bekomen.

Voorlopig is er geen terugbetaling voor de ESG-procedure.

Meer informatie betreffende deze techniek kan je teruglezen op deze pagina.