Overslaan en naar de inhoud gaan

Het team van Zilverhelden verleent elke dag kwaliteitsvolle zorg. Onderstaande medewerkers zijn aanwezig om je optimaal te verzorgen of begeleiden:

Hoe je het team en de medewerkers bereikt, lees je hier.

Verpleegkundig en paramedisch team

Verpleegkundige, zorgkundige en logistiek medewerkers

De verpleegkundigen geven je de nodige individuele, integrale zorg, volgen op of alles goed verloopt en geven informatie over je toestand aan de arts. Spreek hen zeker aan als je met een vraag of bezorgdheid zit. De zorgkundigen en logistiek medewerkers werken nauw samen met de verpleegkundigen om kwalitatieve geriatrische patiëntenzorg te bieden.

Ergotherapeut

De ergotherapeut bekijkt samen met jou hoe je zo zelfstandig mogelijk kan blijven en helpt jou in de keuze van de juiste hulpmiddelen, gepast schoeisel, aanpassingen in huis...

Kinesitherapeut

De kinesitherapeut analyseert het motorisch functioneren, het stappen en het risico op vallen. Op basis hiervan krijg je een revalidatieprogramma op maat en indien nodig advies over hulpmiddelen. Het doel van dit programma is om het zelfstandig functioneren te bevorderen indien mogelijk.

De logopedist test je op slik-, spraak- en taalmoeilijkheden en geeft indien nodig gerichte oefeningen. Je wordt eventueel begeleid tijdens de maaltijden en je krijgt bijhorende adviezen volgens nood. 

Diëtist

De diëtist onderzoekt je voedingstoestand, stelt het menu samen en verleent je dieetadvies in samenspraak met de andere zorgverleners. Waar mogelijk maken we ook aanpassingen naar je persoonlijke voorkeur. Zo komen we tot een evenwichtig voedingsprogramma op jouw maat.

Indien nodig passen we de voeding aan om een optimale voedingstoestand te bereiken en ondervoeding tijdens de opname te voorkomen. Ondervoeding leidt namelijk tot een neerwaartse gezondheidsspiraal met ernstige complicaties en een steeds slechtere gezondheidstoestand tot gevolg.

Psycholoog

De psycholoog luistert naar jouw noden op vlak van rouw, aanpassingsproblemen, depressie en angst. Je kan zelf een bezoek aanvragen. Wanneer het zorgteam jou aanraadt om in gesprek te gaan met de psycholoog kies je natuurlijk zelf of je dit doet.

Sociale dienst

De sociaal werker begeleidt jou en je familie bij de ontslagvoorbereiding. Deze voorbereiding start vanaf de opname. 

Je doet beroep op de sociaal werker voor:

  • onderzoek en opstart financiële vergoedingen en hulpmiddelen
  • informatie, contact en coördinatie van hulp- en zorgverlening
  • informatie over tijdelijke-, definitieve- of semi-residentiële voorzieningen
    • Hierbij houdt de sociaal werker rekening met de vooropgestelde ontslagdatum. Afhankelijk van je noden kan dat een kortverblijf, herstelkuur, opname in een woonzorgcentrum, dag- of nachtverblijf zijn.

Contacteer de sociaal werker binnen de 72 uur na de start van je opname. De mantelzorger kan dit ook voor jou doen. De verpleegkundige van jouw afdeling bezorgt je de contactgegevens.

Pastorale dienst

De ziekenhuispastor is er voor een gesprek in vertrouwen. Daar moet je niet gelovig voor zijn, al mag dat natuurlijk wel.

Wil je graag een bezoek, een gebed, de communie of deelnemen aan een zondagsviering? Laat dit dan weten via de verpleegkundige. Je bent steeds welkom in de kapel (route 337) of de stille ruimte (route 122).

Ondersteunende diensten

Op de dienst kan je nog enkele andere medewerkers tegenkomen zoals:

  • het schoonmaakteam
  • de technische dienst
  • studenten onder toezicht van een begeleider
  • ...