Overslaan en naar de inhoud gaan

In dialoog met de oudere zorgvrager en zijn omgeving bieden we kwaliteitszorg die wetenschappelijk onderbouwd is. Een gemotiveerd, multidisciplinair team zet vanuit verschillende expertisegebieden in op de mogelijkheden van de geriatrische patiënt.

Het zorgprogramma geriatrie engageert zich om de levenskwaliteit van de geriatrische patiënt te verbeteren of minstens te behouden.

In dialoog

Vanuit respect voor de eigenheid van de oudere zorgvrager streven we maximaal naar zorg op maat. Hiervoor communiceert het team duidelijk, met en over de patiënt.

De oudere zorgvrager

De focus ligt niet enkel op de oudere zorgvrager en zijn noden. Ook de mantelzorger en de andere belangrijke naasten krijgen de aandacht van het multidisciplinair team als partner in de zorg voor de geriatrische patiënt.

Wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitszorg

Het team streeft naar warme, kwaliteitsvolle zorg die wetenschappelijk onderbouwd is door in te spelen op veranderende maatschappelijke tendensen en nieuwe, innovatieve technologieën. Het accent ligt op de gezondheid en de levenskwaliteit van de geriatrische patiënt.

Multidisciplinair team

Een gemotiveerd, multidisciplinair team vormt samen een holistisch totaalbeeld over de geriatrische patiënt. Elk teamlid analyseert de situatie eerst vanuit zijn eigen expertisegebied. Nadien stelt het team in nauw overleg verdere therapeutische doelen voorop en wordt de therapie aangeboden.

Inzet op mogelijkheden

De geriatrische patiënt wordt op een kwetsbaar moment opgenomen in het ziekenhuis. Het team houdt rekening met het evenwicht tussen zelfredzaamheid en het overnemen van de zorg, met aandacht voor de mogelijkheden, zingeving, capaciteiten en krachtbronnen van de patiënt.

Ethische zorg

De artsen en de andere zorgverleners verlenen totaalzorg op een ethische, toegewijde en respectvolle manier en geven de patiënt en zijn omgeving de juiste verwachtingen mee. 

Belangrijk om weten in verband met levenseinde:

  • Wij werken met een vroegtijdige zorgplanning. Breng deze mee bij opname of informeer de behandelende arts.
  • Tijdens een opname spreekt de arts een DNR-code (Do Not Reanimate) af met de patiënt of zijn familie.
  • Via de pastorale dienst kan je - ongeacht je geloofsovertuiging - begeleiding krijgen en eventueel ziekenzalving.

Meer informatie

Het kwaliteitshandboek bevat meer informatie over het zorgprogramma geriatrie.