Overslaan en naar de inhoud gaan

De interne liaison is een onderdeel van het zorgprogramma geriatrie dat een optimale, afgestelde zorg wil aanbieden aan alle geriatrische patiënten, ook wanneer ze verblijven op een eenheid buiten geriatrie. Dit zijn patiënten met problemen op zowel lichamelijk, sociaal als psychisch vlak.

Een multidisciplinair team brengt de noden en problemen van de patiënten in kaart. Daarna schakelen zij de nodige zorgverleners in, bijvoorbeeld de diëtist of de sociale dienst, om zo te streven naar een optimaal herstel of revalidatie.

Werkwijze interne liaison

De interne liaison spoort patiënten met een geriatrisch profiel op en begeleidt hen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. We evalueren elke 75-plusser, opgenomen op een niet-geriatrische eenheid, om te onderzoeken of er sprake is van een geriatrisch risicoprofiel.

Specifieke aandachtspunten zijn onder andere:

 • thuissituatie
 • eetlust
 • mentale toestand
 • algemene dagelijkse activiteiten
 • pijn
 • mobiliteit
 • valrisico

Patiënten met een positief geriatrisch profiel onderzoeken we uitgebreider om leeftijdsgebonden risicofactoren, zoals gevaar voor achteruitgang en ondervoeding te detecteren. Het team volgt de patiënten verder op tijdens hun opname.

Andere patiënten die het liaisonteam opvolgt zijn:

 • Ouderen met een recente oncologische diagnose die baat hebben aan een geriatrische oppuntstelling voordat ze beginnen aan hun behandeling;
 • Gehospitaliseerde patiënten jonger dan 75 jaar met een positief geriatrisch profiel.

Wekelijks houdt het team een multidisciplinaire patiëntenbespreking en komen ze, samen met de geriater, langs op de afdeling. Vervolgens formuleren ze adviezen en aanbevelingen aan de niet-geriatrische diensten en de behandelende arts. Ze nemen de bevindingen ook op in het patiëntendossier.

Hoofdverantwoordelijke interne liaison

 • Peggy Deckers, hoofdverantwoordelijke interne liaison
 • Kelly Sergeyssels, teamleider interne liaison

 

Andere interessante pagina's:

Terug naar boven