Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelgroep

We richten ons op volwassenen vanaf achttien jaar waarbij het dagelijks functioneren ernstig belemmerd wordt door psychische, sociale en relationele problemen. Bovendien beschikken wij over een apart aanbod voor personen met een licht verstandelijke beperking en psychische en/of gedragsproblemen.

Werking

We werken volgens een bio-psycho-sociaal model. Dit betekent dat we zorg verlenen op verschillende gebieden:

 • Medisch vlak
 • Psychologisch vlak
 • Sociaal vlak

Elke opname heeft een dubbel doel, enerzijds crisisopvang, observatie, diagnose- en indicatiestelling. Anderzijds focussen onze opnames op de behandeling van de patiënten. 

Een opname: twee fasen

Wanneer je wordt opgenomen op de PAAZ, doorloop je twee fases. Allereerst kom je terecht in een observatiegroep. Hier kan je tot rust komen en gebeurt er een grondige observatie. Aan het einde van deze eerste fase stellen we, samen met jou en eventueel jouw omgeving, een behandelingsplan op.

In een tweede fase volgt een behandeling. Dit kan een aanbod binnen ons ziekenhuis inhouden of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde setting. Indien de behandeling binnen ons ziekenhuis doorgaat, dan kan deze enerzijds bestaan uit een kortdurende opname op de PAAZ. Je komt dan in de behandelgroep terecht, waar je gemiddeld een maand verblijft. Anderzijds kan je ook worden opgenomen op een afdeling van onze psychiatrische dageenheid (PAD) of worden doorverwezen naar ambulante nazorg bij één van onze artsen.

Programma

De observatiegroep

De nadruk in de observatiegroep ligt op het observeren en tot rust komen. In deze groep bieden we hoofdzakelijk individuele begeleiding en zorg op maat, tevens is er een beperkt groepsaanbod. Bovendien kunnen ook de partner, kinderen of belangrijke derden worden uitgenodigd voor een gesprek. Aan het einde van de observatieperiode stellen we, samen met de patiënt en diens omgeving, een behandelplan op.

De behandelgroep

In de behandelgroep werken we aan een herstel van lichamelijkpsychisch en sociaal functioneren. Met het doel dergelijk herstel te bereiken, streven we in ons aanbod naar een evenwicht tussen denken en doen. Het is dan ook met deze reden dat we daarom in groep zowel verbale als doe- en ervaringsgerichte therapieën aanbieden.

Verbale therapieën

 • Opening en sluiting van de dag
 • Psycho-educatie
 • Vaardigheidstraining
 • Groepspsychotherapie

Doe- en ervaringsgerichte therapieën

 • Beeldende therapie
 • Bewegingstherapie
 • Relaxatie
 • Muziek
 • ...

Naast het groepsgebeuren volgen we iedereen ook individueel op. Dit gebeurt door zowel verpleegkundigen als een psycholoog. Een psychiater staat hen bij door de patiënt medisch op te volgen. In de ontslagfase bespreken we, naast het gevolgde traject, de voortgezette zorg.

Andere interessante pagina's