Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer dan ooit is er vraag naar snelle en efficiënte opvang van de vele psychische hulpvragen. Om hieraan beter tegemoet te komen, hervormde AZ Sint-Maarten begin 2022 haar raadplegingen algemene psychiatrie (dr. Nijs, dr. Maes, dr. Janssens, dr. Peleman).

Om meer ruimte vrij te maken voor acute zorgvragen kiest AZ Sint-Maarten ervoor om na een grondig advies voortaan sneller door te verwijzen. De momenteel lopende begeleidingen blijven doorgaan tot ze kunnen afgerond worden.

Binnen de twee tot vier weken op consultatie

De nieuwe werkwijze houdt in dat onze psychiaters zich meer focussen op acute vragen van nieuwe patiënten die minimum achttien jaar zijn. AZ Sint-Maarten engageert zich dat patiënten binnen de twee tot vier weken nadat de huisarts of andere zorgverlener zelf een afspraak voor de patiënt gevraagd heeft, op raadpleging kunnen komen.

Tijdens dit consult gebeuren een eerste inschatting en bespreking van een therapievoorstel, inclusief doorverwijzing. Het is vervolgens aan de doorverwijzer om dit therapievoorstel verder op te nemen met de patiënt.

Specifieke zorgvragen

Verslavingspsychiatrie

dr. Julie Rivière en assistent-psychiaters

Een eenmalig adviesgesprek in geval van primaire verslavingsproblematiek kan ingepland worden maximum twee weken na aanmelding. De aanmelding gebeurt enkel op doorverwijzing van de huisarts of van andere zorgverleners.

Verdere ambulante begeleiding kan na dit adviesgesprek voorzien worden. Mogelijk zal er een wachttijd zijn tussen het adviesgesprek en de opstart van de ambulante begeleiding bij dr. Rivière.

Vragen over verstandelijke beperking met psychiatrische problematiek

dr. Isabelle Van Hecke en dr. Katelijn De Queecker

Nieuwe aanmeldingen voor ambulante opvolging kunnen via de afsprakencentrale van AZ Sint-Maarten (015 89 10 11). Patiënten moeten rekening houden met een wachttijd van zes maanden tot een jaar.

Medische opvolging na diagnostiek elders

dr. Ingrid Nijs

Dr. Nijs staat in voor medische opvolging bij ASS en of ADHD (zonder verstandelijke beperking) na diagnostiek elders.

Een afspraak kan door de patiënt zelf gemaakt worden via onze afsprakencentrale (015 89 10 11) als de patiënt in bezit is van een gedane testing rond ASS en/of ADHD waarin medicamenteus advies wordt aanbevolen. Afspraken zijn steeds op maandagnamiddag van 14.30 - 16.30 uur.

Eénmaal dat de medicatie op punt staat, verloopt verdere opvolging via de huisarts.

Voor welke consulten kan je niet bij AZ Sint-Maarten terecht?

  • Eenmalige consulten met als enige vraag verslaggeving voor verzekeringen/mutualiteiten/FOD.
  • Vragen naar uitgebreide diagnostiek (bv. bij vermoeden ADHD, ASS) – hiervoor verwijzen we naar gespecialiseerde centra.
  • Vragen naar langdurige begeleiding
  • Vragen naar louter therapeutische begeleiding