Overslaan en naar de inhoud gaan

Een geactualiseerde missie en visie: Focus 2025

Om in 2025 een kwaliteitsvol en gerespecteerd ziekenhuis te blijven formuleerden we doelen (ambities) en initiatieven rond vier pijlers:

  1. Patiënt: wat kunnen patiënten in 2025 verwachten van AZ Sint-Maarten?
  2. Medewerker: welke accenten zal AZ Sint-Maarten leggen om in 2025 een fijne en motiverende werkomgeving te zijn?
  3. Ziekenhuis: hoe zien we ons ziekenhuis als organisatie evolueren richting 2025?
  4. Maatschappij: welke brede maatschappelijke rol zal AZ Sint-Maarten opnemen?

In 2020 gingen we actief én corona proof in dialoog met ziekenhuismedewerkers en externe belanghebbenden zoals patiënten, huisartsen, vrijwilligers. Het proces resulteerde begin 2021 in Focus 2025, onze geactualiseerde missie en visie met een centrale plaats voor ‘OSKAR’, het DNA van ons ziekenhuis met volgende gekende kernwaarden: openheid, samenwerking, kwaliteit, ambitie en respect.

Naar een vernieuwd beleid kwaliteitszorg

Het nieuwe en eigen kwaliteitsmodel vervangt het NIAZ Q-mentum-model. Ons beleid kwaliteitszorg bouwt verder op het reeds aanwezig kwaliteitsbeleid en de bestaande overlegstructuren in het ziekenhuis. In nauw overleg met artsen en personeel ging in 2020 alle aandacht naar evaluatie, interne afstemming en conceptontwikkeling van een vernieuwd beleid kwaliteitszorg. Vijf pijlers sturen het kwaliteitsbeleid van AZ Sint-Maarten: klantfocus, procesfocus, strategie, verbeterfocus en iedereen mee. Binnen deze vijf pijlers hebben we ambities (waarnaar we streven) en kritische succesfactoren (punten die doorslaggevend zijn voor het succes van de ambitie) beschreven. Deze bieden het ziekenhuis - in samenwerking met patiënten, medewerkers en andere belangrijke betrokkenen - een duidelijk kader m.b.t. hoe AZ Sint-Maarten zijn kwaliteit van zorg- en dienstverlening blijvend verder zal ontwikkelen.

PRIZMO: digitalisering in stroomversnelling

PRIZMO staat voor 'PRogramma Informatisering Zorg en Medische Omgeving'. Het bundelt zo'n achttien deelprojecten waarmee we verder inzetten op de informatisering van de zorg- en medische diensten van AZ Sint-Maarten met als doel onze kwaliteit en efficiëntie verder te optimaliseren.

PRIZMO bepaalt hoe we in de toekomst zullen werken en samenwerken. Alle partners in de zorg zijn betrokken: van artsen, verpleegeenheden, medisch secretariaten tot patiënt en huisarts. In 2020 stippelden we de roadmap en de prioriteiten uit. Tot en met 2023 zijn al diverse deelprojecten gepland.