Overslaan en naar de inhoud gaan

Facts & figures

 

2019                                  

2020

Patiëntencontacten (excl. medisch-technische diensten)

308.478

278.352

Unieke patiënten (excl. medisch-technische diensten)

92.008

84.276

Opnames in verblijf

21.226

18.045

Inschrijvingen dagziekenhuis (o.b.v.  forfaits maxi en hoger)                        

25.824

23.619

Ligdagen

173.494

155.803

Bevallingen

1.378

1.247

Spoedcontacten

32.003

26.850

Inschrijvingen in polikliniek

205.229

184.751

De daling van de activiteiten t.o.v. 2019 is toe te wijzen aan COVID-19. Deze tendens stellen we vast bij alle algemene ziekenhuizen.

Nieuwe artsen

AZ Sint-Maarten zette in 2020 verder in op de uitbreiding van haar activiteiten: 

 dr. Mostafa Afennas (cardiologie) - dr. Charlotte-Elise Broeckx (neurochirurgie) - dr. Katrien Callens (psychiatrie) - dr. Liesbeth De Meirleir (pneumologie/somnologie) - dr. Tine Honinx (anesthesie/intensivist) - dr. Pieter Robben (oftalmologie) - dr. Julie van der Veen (radiotherapie/oncologie) - dr. Pieternel Vanherpe (neurologie) - dr. Erika Werbrouck (gynaecologie/verloskunde)

Dementie-eenheid Het Anker tilt zorg naar hoger niveau

Het Anker, een van onze eenheden voor personen met dementie, nam een doorstart met een hertekende visie en aanpak en zet sindsdien nog meer in op persoonsgerichte zorg. Dat ging gepaard met allerlei initiatieven, waaronder een huiselijker inrichting van de eenheid met voldoende herkenningspunten en een groter aanbod activiteiten op maat. Inzicht in de patiënt als mens staat daarbij centraal. Het Anker evolueert zo verder naar een expertise-eenheid voor personen met dementie en hun familie.

Obesitascentrum: multidisciplinaire en gepersonaliseerde aanpak

Het Obesitascentrum, voordien obesitaskliniek, schakelt een versnelling hoger met een nieuwe, veelzijdige benadering van gewichtsproblemen. Een uitgebreide screening en een multidisciplinaire aanpak, gestoeld op een wekelijks multidisciplinair overleg obesitas (MOO), resulteren in een gepersonaliseerde behandeling. Die houdt rekening met de risico’s, verwachtingen, motivatie en mogelijkheden van elke patiënt. De obesitascoördinator loodst hem of haar doorheen het behandeltraject.

Nieuw: endoscopische sleeve gastroplastie (ESG)

In het verlengde van de groeiende aandacht voor een duurzame behandeling van gewichtsproblemen, lanceerde AZ Sint-Maarten ook de endoscopische sleeve gastroplastie (ESG). De maagverkleining via de slokdarm is een nieuwe techniek die nu ook in AZ Sint-Maarten wordt uitgevoerd. Hierdoor zijn er geen incisies en littekens en is de techniek veel minder invasief. AZ Sint-Maarten koos ervoor om bij deze techniek de endoscopische expertise van de gastro-enteroloog te combineren met de heelkundige expertise van de abdominale chirurg. Deze twee artsen voeren deze procedure altijd samen uit.

AZ Sint-Maarten tilt longchirurgie en abdominale heelkunde niveau hoger met infrarood-fluorescentie

AZ Sint-Maarten kocht als eerste in België het SynergyID, Near-Infrared Fluorescence Imaging-systeem van Arthrex (’s werelds eerste endoscopisch 4-Chip 4K camera systeem). Dit innovatieve systeem werkt met 4K-visualisatie en infrarood-fluorescentie met indocyaninegroen (kleurstof). AZ Sint-Maarten zet de techniek in voor longchirurgie (foto) en abdominale heelkunde.

Ouders in spe brengen voortaan virtueel bezoek aan materniteit

Door corona moesten we de ‘live’ bezoeken aan onze materniteit schrappen, maar dankzij een virtuele 360°-rondleiding kunnen aanstaande ouders toch kennismaken met onze kraamkliniek. Ook onze zwangerschapsbeurzen, waarop ouders uitgebreide informatie en een rondleiding kregen, vonden een waardig digitaal alternatief in de vorm van een interactieve webinar. Vroedvrouwen geven de nodige uitleg en antwoorden op vragen die ouders via de chatbox insturen. Beide initiatieven zijn een groot succes.