Op dezelfde verdieping als de materniteit bevindt zich de neonatale afdeling (N* of couveuse). Daar komen baby’s terecht die geboren zijn voor 37 weken zwangerschap of met een geboortegewicht lager dan 2500 gram.  Ze kunnen verder aansterken en we kunnen ze beter observeren. Er kunnen ook voldragen baby’s liggen die wat extra zorgen nodig hebben, bijvoorbeeld: moeilijke ademhaling, moeilijkheden met het behouden van de temperatuur, tekenen van infectie,…

Welke verzorging mag je verwachten?

  • We trachten jullie als ouders zo veel mogelijk bij de zorg te betrekken. Dat gebeurt in overleg met de verantwoordelijke kinderarts en vroedvrouw.
  • De zorgen zijn afhankelijk van de toestand van je baby. Enkele voorbeelden vind je verder.
  • Opname in een incubator/couveuse: doordat de omgevingstemperatuur en het zuurstofgehalte constant zijn, kan je baby beter zijn lichaamstemperatuur en zuurstof in het bloed op peil houden.
  • Indien nodig krijgt je kindje medicatie via een infuus.
  • Als je baby niet of moeilijk wil eten aan de borst/fles, plaatsen we een maagsonde waarlangs de vroedvrouw de voeding kan toedienen.

Geboren onder 34 weken

Een baby, geboren onder de 34 weken, heeft vaak wat extra ondersteuning nodig.  In dat geval kan je kindje niet bij ons blijven en neemt het universitair ziekenhuis de zorg over. Als we tijdig weten dat je baby voor 34 weken komt, dan brengen we jou en je ongeboren kind over naar een universitair ziekenhuis.  Lukt dat niet meer voor de geboorte, dan gebeurt het meteen na de bevalling.

Het AZ Sint-Maarten werkt daarvoor voornamelijk samen met het UZ van Antwerpen.  Als je baby de zorg van het UZ niet meer nodig heeft, mag je kindje terugkomen naar onze afdeling.

Rol ouder

Jij als ouder speelt een belangrijke rol!

Als de toestand van je kindje het toelaat, mag het heel vaak bij jou 'skinnen' of kangoeroeën.

De vroedvrouwen dienen de verpleegkundige zorgen toe. Jij als ouder kan echter ook veel betekenen tijdens de verzorging.

  • Bij een bloedafname kan je de nodige troost bieden.
  • Bij een voeding speel jij de hoofdrol vanaf het eerste moment. Zowel het geven van borst- als flesvoeding is mogelijk. 
  • Indien je baby nog te klein of te zwak is om zelf aan de borst te drinken, leert de vroedvrouw hoe je melk moet afkolven. 
  • Vanaf dat het toegestaan is, kan jij je baby zelf een badje geven.

Bezoek

Als het mogelijk is, mag je als ouder op elk moment van de dag bij je kindje zijn, bewonderen, knuffelen, skinnen, foto’s maken, enzovoort.

Voor de trotse familie en vrienden zijn er bezoekmomenten om 14.30 uur, 17.30 uur en 19.30 uur.

Het bezoek gebeurt telkens in overleg met de ouders en de verantwoordelijke vroedvrouw. Bezoek is enkel toegestaan samen met een van de ouders.

Ontslag

Wanneer je baby de extra zorgen op de neonatale afdeling niet meer nodig heeft en jij bent nog in het ziekenhuis, komt je baby terug naar je kamer.

Als je baby langer in het ziekenhuis moeten blijven dan jij, ben je steeds welkom bij je kindje. Je kan ook een of enkele dagen komen inslapen (rooming-in) alvorens samen naar huis te gaan. Je verblijft dan in een kamer op de kraamafdeling. Tijdens die periode leer je het ritme van je kindje kennen en leer je het zelfstandig verzorgen. Daarbij kan je de vroedvrouwen nog steeds om hulp vragen. We hopen op die manier jullie thuiskomst soepeler te laten verlopen.