Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelgroep

Het dagprogramma van Levanter legt zich toe op volwassenen met aanhoudende pijnklachten en/of invaliderende vermoeidheid.

Het betreft klachten waar:

 • Medische onderzoeken geen eenduidige oorzaak aantoonden (SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten).
 • geen doeltreffende behandeling kon worden geboden.
 • Bijvoorbeeld: chronische vermoeidheid (CVS), fibromyalgie en spasmofilie

Lichamelijke klachten staan op de voorgrond, maar niettemin dien je minstens bereid te zijn de psychosociale aspecten te bekijken. Alsook een wens hebben naar meer inzicht te krijgen in en verandering te brengen in disfunctionele patronen.

De algemene lichamelijke toestand moet voldoende zijn om aan het volledige programma te kunnen deelnemen. Medische problemen die verder onderzoek vereisen of het gebruik van een rolstoel of krukken nodig maken, zijn een tegenindicatie.

Ernstige psychiatrische problematiek of misbruik van alcohol, medicatie of drugs sluiten deelname uit en moeten eerst in een gepaste setting worden behandeld.

Werking

De dageenheid Levanter vertrekt vanuit een holistische visie. Deze benadering gaat ervan uit dat lichamelijke verstoringenpsychologische aspecten en omgevingsfactoren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Vele gezondheidsproblemen weerspiegelen een verstoorde balans tussen deze aspecten. Indien deze problemen lange tijd blijven bestaan, raken ze vaak geblokkeerd door:

 • Verzwakte conditie
 • Energieproblemen
 • Angsten en foute overtuigingen
 • Slechte slaaphygiëne
 • Disfunctionele gedragspatronen
 • Gebrek aan steun of erkenning

Dergelijke complexe problemen vragen een globale aanpak die zowel de lichamelijke, sociale als psychologische hinderpalen opspoort en tracht bij te sturen.

PAD levanter beperkt zich niet tot louter gedragssturende adviezen, maar biedt een intensieve en inzichtgevende dagbehandeling. Sommige patronen zijn immers te diep verankerd in de persoonlijkheid en herhalen zich vaak zonder dat je er bewust van bent. Deze patronen kunnen je gezondheid ondermijnen als ze te lang en te eenzijdig worden verdergezet.

Een verandering kan zich dan enkel voltrekken als de context waarin en waarom ze zijn ontstaan duidelijk wordt en via dit inzicht het herhalingsgedrag plaatsmaakt voor keuzevrijheid.

Levanter probeert daarom in het therapieprogramma verbinding te maken tussen het heden en verleden om zo de wortels van deze patronen te ontrafelen. Het programma is geen geneesmiddel of een instant oplossing, maar een multidisciplinair revalidatieprogramma dat het zelf-herstellend vermogen van een persoon aanspreekt en optimaliseert.

Programma

Dagbehandeling in PAD levanter

 • Groepsprogramma, aangevuld met individuele begeleiding
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag
 • Sessies conditie-opbouw (graded exercise)
 • Instappen kan wanneer een plaats vrijkomt
 • Duurtijd:
  • Individueel bepaald
  • Gemiddeld 20 weken, maar kan variëren tussen 10 en maximaal 40 weken naargelang de evolutie van de patiënt en adviezen van het team
    

Groepstherapie

Naarmate de behandeling vordert, bouwen we de inhoud op. Het groepsprogramma bestaat uit:

 • Graded Exercise Therapy
  Hier werken we aan conditie-opbouw door met regelmaat lichaamsbeweging te beoefenen. Dit doen we op maat van wat je op dat moment aankan om van daaruit, op een veilige manier, conditie op te bouwen.
   
 • Psycho-educatie
  We geven je inzicht in het ontstaan en het voortduren van klachten. Juiste informatie is noodzakelijk om tot begrip en aanvaarding te komen. Een fundament waar we verder op bouwen om een onderscheid te kunnen maken tussen aspecten waar je geen vat op hebt en deze waar je zelf controle kan (leren) uitoefenen.
   
 • Ervaringsgerichte therapie
  Een therapie gericht op het ontwikkelen van:  
  • Technieken om tot een betere lichaamsbewustwording en rust te komen (lichaamsgericht)
  • Toenemend inzicht in diepgewortelde patronen door het aanspreken van creativiteit en door verbinding te maken met de persoonlijke levensgeschiedenis
 • Cognitieve gedragstherapie
  Je oefent hier hoe je een beter zicht krijgt op en vervolgens vat krijgt op stresserende gedachten, gevoelens en niet-helpend-gedrag. Tevens besteden we aandacht aan terugvalpreventie
   
 • Therapieën gericht op het groepsproces
  Door het houden van een weekopening- en afsluiting en interactieve groepsessies maken we ruimte voor het verwelkomen en afscheid nemen van patiënten, het starten en afsluiten van een therapieweek en het bespreken van de sfeer en interacties in groep.
   

Individuele begeleiding

Dit groepsprogramma wordt aangevuld met individuele begeleiding door enerzijds een psycholoog of sociotherapeut en anderzijds een psychiater. Deze individuele begeleiding kan, indien wenselijk, na het afronden van het programma, ambulant worden verdergezet. Ook stellen we een nazorgprogramma op maat voor, inclusief terugkomsessies (tot een jaar na instapdatum).

Aanmelden

Kandidaten hebben een verwijzing nodig door een huisarts of geneesheer-specialist. Ook moet er een duidelijke diagnose gesteld zijn. Indien dit niet het geval is, kan een afspraak gemaakt worden bij dr. Els Goossens, revalidatiearts. Zij zet de nodige stappen om tot een diagnose te komen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden tijdens het telefonisch aanmeldmoment op dinsdagen tussen 13.30 en 14.30 uur op het nummer 015 89 20 05.

Tijdens dit telefoongesprek doen we een korte screening en geven we uitleg over het aanbod van PAD Levanter. Daarnaast moet er een digitale vragenlijst ingevuld worden. Indien wordt beslist dat je in aanmerking komt voor PAD Levanter word je op de wachtlijst geplaatst en krijg je een afspraak bij de psychiater van Levanter. 

Zodra er een plaats vrijkomt op Levanter wordt de eerstvolgende kandidaat op de wachtlijst uitgenodigd voor een intakegesprek bij een teamlid. Na teambespreking word je op de hoogte gebracht of en wanneer je kan starten.

Kandidaten moeten voor de opstart van de dagopname op Levanter minstens enkele weken graded-exercise-revalidatie hebben gevolgd op de eenheid Fysische Geneeskunde van AZ Sint-Maarten.

Team

 • Dr. Frank Maes - Arts psychiater
 • Dr. Els Goossens - Revalidatiearts
 • Marleen Daniëls - Klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut
 • Karin Janssens - Sociotherapeut
 • Jasmijn Nomes - Klinisch psycholoog
 • Elien De Bont - Klinisch psycholoog
 • Veerle De Block - Kinesitherapeut
 • Ans Vleugels - Kinesitherapeut
 • Dorien Vranckaert - Hoofdverantwoordelijke PAD
 • Anne Roets - Sociaal werker