Overslaan en naar de inhoud gaan

Creatief rekruteren

Om een voortdurende instroom van nieuwe medewerkers te blijven garanderen, zette AZ Sint-Maarten in 2021 enkele nieuwe initiatieven op de rails:

  • Een AZ Sint-Maarten-special bij Artsenkrant: 24 pagina’s helemaal over AZ Sint-Maarten met een focus op algemeen beleid, medische thema’s, zorgondersteuning en kunst en cultuur. Hoewel de focus lag op het goed informeren van externe doorverwijzers en interne artsen, wilden we met de bijlage ons ziekenhuis ook op de radar zetten bij potentiële arts-stagiairs en arts-specialisten in opleiding.
  • ‘Ziekenhuis achter de schermen’ voor studenten verpleegkunde aan Thomas More. Tijdens deze studiedag, inclusief plaatsbezoek, kregen de derdejaars uitleg over de opbouw en organisatie van een aantal ondersteunende diensten en hun processen: de apotheek, CSA (centrale sterilisatieafdeling), goederenvervoer, magazijn & uitleencentrale, de patiëntenkeuken, schoonmaak, hoteldienst, intern patiëntenvervoer en de zorgondersteunende logistiek.
  • 'Vlog je stage' i.s.m. Verpleegkunde Thomas More Mechelen. Vierdejaars van de bacheloropleiding maakten korte filmpjes over hun ervaring als stagiair in ons ziekenhuis en maakten derdejaars warm voor AZ Sint-Maarten als stageplaats.

Werken aan een fijne werkomgeving

Welzijnsbevraging

Omdat we welzijn van de medewerkers belangrijk vinden en omdat we ervan overtuigd zijn dat welbevinden een positieve bijdrage levert aan het welbevinden en herstel van onze patiënten, organiseerde AZ Sint-Maarten in november 2021 opnieuw een welzijnsbevraging. Met deze bevraging wil het ziekenhuis zicht krijgen op zowel de positieve aspecten van het werk als op de knelpunten in de professionele omgeving. De directie engageert zich ertoe de resultaten van de welzijnsbevraging te gebruiken om de werksituatie te verbeteren en aangegeven knelpunten aan te pakken.

Magnet4Europe

Magnet4Europe is een interventionele studie, gefinancierd vanuit de Europese Commissie en wil nagaan in welke mate aanpassingen in de werkomgeving volgens de Amerikaanse magneetprincipes ook in Europa een impact hebben op enerzijds de mentale gezondheid en welzijn van verpleegkundigen en artsen en anderzijds op de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Als ziekenhuis maken we op een vrij intensieve manier kennis met de evidence-based principes van het magneetmodel. We worden hierin begeleid door experten. Aan de hand van een analyse krijgen we inzicht in waar we ons als ziekenhuis situeren ten opzichte van de principes van het magneetmodel. Op basis van die inzichten, ervaringen en best practices van lokale en internationale experten en partners in dit project, gaan we praktisch aan de slag en ondernemen we acties.

AZSTM Leeft!

AZSTM leeft! is een werkgroep voor en door AZ Sint-Maarten-medewerkers waarmee ze meer verbinding willen creëren tussen collega’s via allerlei initiatieven. Voorbeelden zijn sportevents, workshops, after workdrinks, …

Naar Microsoft 365

Om nog vlotter digitaal te kunnen samenwerken en communiceren, koos AZ Sint-Maarten in 2021 voor een migratie naar Microsoft 365. Denk maar aan vergaderen via Microsoft Teams, veilig documenten delen met collega’s, het intranet in een nieuw/modern jasje, … Grote stappen vooruit in onze digitalisering!

AZ Sint-Maarten gaat helemaal voor ‘lean’

Lean gaat over 'meer doen van wat ertoe doet, door te stoppen met dingen die er niet toe doen'. Wat ertoe doet is datgene dat waarde toevoegt voor onze klanten/patiënten. Wat er niet toe doet, ervaren we als overbelasting van processen, mensen en verspilling.

Hoe pakt AZ Sint-Maarten dit aan?

  1. Opleiding ‘lean practioner’. Het doel? Lean introduceren en een aantal medewerkers warm maken zodat ze de leanfilosofie ook verder uitdragen en implementeren.
  1. Minstens tweemaal per jaar wordt ook de opleiding ‘lean denker’ georganiseerd. Hier ligt de focus op het toepassen van de leanfilosofie in praktijk. De opleiding bestaat uit driemaal een halve dag theorie en wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de kennismaking met de lean-toolbox. Die bevat methodieken op maat van AZ Sint-Maarten waarmee diensten zelf aan de slag kunnen gaan.

Dankzij de opleidingen komt een steeds groter aantal medewerkers in contact met de methodiek en de voordelen van ‘lean’.