Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteit: een blijvend speerpunt in de ziekenhuisstrategie

In 2020 koos AZ Sint-Maarten voor een eigen kwaliteitsmodel. In 2020 – 2021 ging heel veel aandacht naar de beschrijving van ons kwaliteitsmodel in ‘ambities’ (waarnaar we streven) en ‘kritische succesfactoren’ (bouwstenen die doorslaggevend zijn om de ambities te realiseren).

De kritische succesfactoren maken het hele kwaliteitsproces beheersbaar. Daarom vinden medewerkers ze veelal terug in werkafspraken, verantwoordelijkheden, systemen en structuren van het ziekenhuis. Daar waar we de kritische succesfactoren nog niet volledig bereikt hebben, plannen we om een extra tandje bij te steken dit jaar of de periode 2023-2024.

Doel van het kwaliteitsmodel?

  • Een kwalitatief, veilig en efficiënt zorg- en dienstverleningsproces ontwikkelen/beheren dat gericht is op het welzijn van de patiënt;
  • Een kader creëren voor het door de overheid verplicht ziekenhuisbrede accreditatietraject of systeemtoezicht door de Zorginspectie van de Vlaamse overheid.

Project ‘elke stap zet je samen’

Op 26 oktober 2021 lanceerde de vzw Patient Empowerment voor het eerst een grootscheepse campagne onder de titel ‘Elke stap zet je samen’. Dat gebeurde in samenwerking met tal van zorgorganisaties, waaronder AZ Sint-Maarten.

Met dit initiatief zette ons ziekenhuis het belang van ‘patiëntenparticipatie’ vier weken lang in de verf, meer bepaald: de wijze waarop de patiënt actief en op transparante wijze geïnformeerd wordt over zijn zorgproces en, waar mogelijk, betrokken wordt in het verzorgings- en behandelproces. Van inspraak bij kleine stappen tot belangrijke beslissingen.

‘Patiëntenparticipatie’ maakt integraal deel uit van onze visie op patiëntenzorg Focus 2025 en ons kwaliteitsbeleid. De campagne liet ons toe het thema extra in de kijker te zetten en via gecoördineerde acties ervoor te zorgen dat patiëntenparticipatie steeds dieper in ons dagelijks handelen is ingebed.

Verdere digitalisering en informatisering

AZ Sint-Maarten zet via digitalisering en informatisering verder in op het efficiënt laten lopen van processen en het beschikbaar stellen van informatie.

  • Vanaf juni 2021 introduceerde AZ Sint-Maarten het KWS zorgdossier (Klinisch WerkStation door nexuz health) op diverse verpleegeenheden. Met deze software werken aangesloten ziekenhuizen voor elke patiënt aan één gemeenschappelijk zorgdossier dat, mits goedkeuring door de patiënt, toegankelijk is voor andere zorgverleners, ook in andere zorginstellingen.
  • ACTA (elektronische consulten en onderzoeken): interne artsen vragen bij AZ Sint-Maarten consulten en onderzoeken voor gehospitaliseerde patiënten (behalve medische beeldvorming) elektronisch aan via de KWS Acta module. ACTA staat voor ACTiviteit Aanvragen.

Smiley-label voor voedselveiligheid

Al jaren zet AZ Sint-Maarten sterk in op (voedsel)veilige maaltijden, zowel voor patiënten als medewerkers. In 2021 behaalde het ziekenhuis het Smiley-label, het hoogste kwaliteitslabel, waarmee we bewezen dat we goede hygiënepraktijken volgen en dagelijks hard inzetten op voedselveiligheid. Het label werd toegekend door het FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen), na een grondige audit door de geaccrediteerde certificerings- en keuringsinstelling Foodcheck NV.

Om het Smiley-label te kunnen behalen, moesten we via een audit aantonen dat we beschikken over een geloofwaardig autocontrolesysteem dat gevalideerd en gecertificeerd is. Hiermee controleren we voortdurend de eigen werking op wettelijk bepaalde kritische punten, en dat van in de keuken tot op de patiëntenkamer. Denk maar aan het regelmatig checken van de vervaldatum van voedingswaren, maaltijden op de juiste temperatuur serveren, het reinigingsplan van de keuken opvolgen, etc.