In onderstaand overzicht vind je terug om hoe laat je op je eerste stagedag verwacht wordt op jouw stageplaats.  Vanaf de tweede dag volg je het uurrooster dat je bij de start krijgt van je mentor.

Je verneemt op welke dienst jij stage zal lopen via je school (als zij de stage voor jou regelden) of bij onze bevestiging van je stage (als jij zelf je stage rechtstreeks aangevraagd hebt).

Ter info: studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie worden steeds administratief gekoppeld aan de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie, dit staat los van de toegekende discipline.

dienst startuur
algemeen secretariaat - route 014 9 uur
apotheek - route 960 9 uur
borstkliniek - route 123 9 uur
cardioteam - route 190 9 uur
CSA (sterilisatie) - route 970 9 uur
D160 - dageenheid (heelkunde/inwendige geneeskunde) 9 uur
D180 - dageenheid (heelkundige/inwendige geneeskunde) 9 uur
dagbehandeling (oog)heelkunde/stomatologie - route 140 9 uur
dageenheid 350 - oncologie 9 uur
diabeteskliniek - route 040 9 uur
endoscopie-eenheid - route 150 9 uur
ergotherapie geriatrie - route 340 9 uur
fysische geneeskunde en revalidatie (kine/ergo/logo) - route 022 8.30 uur
intern patiëntenvervoer - route 245 9 uur
labo klinische biologie - route 030 9 uur
labo pathologische anatomie - route 405 9 uur
magazijn en uitleencentrale - route 952 9 uur
medische beeldvorming - route 050 9 uur
medisch secretariaat - route 061 9 uur
nucleaire geneeskunde - route 051 11 uur
nutritie - route 115 9 uur
operatiekwartier - route 157 9 uur
psychosociaal support team - route 123 9 uur
radiotherapie - route 980 9 uur
recovery - route 170 9 uur
schoonmaak - route 940 9 uur
sociale dienst - route 123 9 uur
spoedgevallen - route 090 9 uur
technische dienst - medische instrumentatie - route 904 9 uur
V110 -  verloskunde 9 uur (late shift: 14 uur)
V127 - verloskwartier 9 uur (late shift: 14 uur)
V128 - neonatologie 9 uur (late shift: 14 uur)
V200 - PAAZ 9 uur
V210 - PAAZ 9 uur
V230 - PAAZ 9 uur
V225 - palliatieve zorg De Mantel 9 uur
V240 - inwendige geneeskunde (neurologie/ niet-oncologische
gastro-enterologie)
11 uur
V241 - beroertezorg 11 uur
V250 - mediumcare 9 uur
V251 - intensieve zorg 9 uur
V260 - inwendige geneeskunde (oncologie) 11 uur
V270 - inwendige geneeskunde (cardiologie/endocrinologie) 11 uur
V290 - inwendige geneeskunde (pneumologie) 11 uur
V300 - cardio-pulmonaire revalidatie 11 uur
V310 - locomotorische revalidatie 11 uur
V330 - locomotorische revalidatie 11 uur
V340 - geriatrie 11 uur
V360 - geriatrie 11 uur
V370 - geriatrie (ortho-geriatrie) 11 uur
V380 - psycho-geriatrie Het Anker 11 uur
V390 - geriatrie 11 uur
V430 - pediatrie 11 uur
V440 - heelkunde kort verblijf 11 uur
V450 - intensieve zorg 9 uur
V460 - heelkunde (orthopedie, vasculaire en thoracale heelkunde) 11 uur
V470 - heelkunde (algemene en abdominale heelkunde, urologie,
gynaecologie)
11 uur
V490 - heelkunde (neurochirurgie, plastische heelkunde, MKA) 11 uur