Overslaan en naar de inhoud gaan

Een stageplaats aanvragen?

Een onderwijsinstelling kan stageplaatsen voor haar studenten reserveren maar een student kan ook zelf een aanvraag indienen om stage te lopen in ons ziekenhuis via onderstaande pagina. Elke stageaanvraag loopt via deze weg, ongeacht de duurtijd. Dit geldt bijgevolg ook voor alle types van observatiestages. Contacteer nooit rechtstreeks de dienst waar je graag stage wil lopen.

Hou er rekening mee dat we in beide gevallen voldoende tijd nodig hebben om een geschikte plaats te zoeken en de mogelijkheden intern te evalueren. Dit kan enkele weken duren. 

Deed je school de aanvraag voor jou?

Je school reserveerde een of meerdere stageplaatsen in ons ziekenhuis en je hoeft zelf dus geen aanvraag meer te doen. Alle  informatie rond je toewijzing ontvang je via hen. 

We lijsten hier de verschillende administratieve en praktische stappen op die je nog moet doorlopen om je stage definitief in orde te brengen.