Wil je een observatiestage aanvragen?
Omwille van onze huidige interne coronamaatregelen worden momenteel geen observatiestages toegelaten. Deze kunnen, binnen de huidige vooruitzichten, terug ingepland worden vanaf 1 september 2021. Aanvragen voor observatiestages na die datum kunnen ingediend worden via de normale aanvraagprocedure. Observatiestages die voordien starten, moeten we helaas nog steeds weigeren.

Een stageplaats aanvragen?

Een onderwijsinstelling kan stageplaatsen voor haar studenten reserveren maar een student kan ook zelf een aanvraag indienen om stage te lopen in ons ziekenhuis via onderstaande pagina.

Hou er rekening mee dat we in beide gevallen voldoende tijd nodig hebben om een geschikte plaats te zoeken en de mogelijkheden intern te evalueren. Dit kan enkele weken duren. 

Deed je school de aanvraag voor jou?

Je school reserveerde een of meerdere stageplaatsen in ons ziekenhuis en je hoeft zelf dus geen aanvraag meer te doen. Alle praktische info rond je toewijzing ontvang je via hen. Maar: vooraleer je stage definitief is, moet er door jou nog heel wat administratie in orde gebracht worden.

Om alles zo correct mogelijk te laten verlopen, lijsten we hier de verschillende stappen op die je moet doorlopen om alles te regelen voor jouw stage.

Interessante pagina's