Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstelijns psychologische zorg voor kinderen, jongeren en ouders

psycholoog zorg kind

ELA, of Eerstelijns Atelier, zet in op laagdrempelige en toegankelijke psychologische ondersteuning. Je kan bij de psychologen van ELA terecht met vragen, bezorgdheden of onzekerheden over je kind of over jezelf als ouder. Indien er wordt ingeschat dat een langer behandelingstraject aangewezen is, biedt ELA meer gespecialiseerde zorg.

Lees meer over:

Eerstelijns psychologische zorg

De eerstelijns psycholoog gaat aan de slag met jouw hulpvragen over je kind of over jezelf als ouder. De focus ligt op vraagverheldering, veerkracht en het algemeen welbevinden van het kind en het gezin.

Hoe werkt het?

 • voor kinderen, jongeren en hun ouders
 • kortdurend traject van max. 10 sessies voor kinderen of jongeren en 8 sessies voor ouders per jaar
 • geen verwijsbrief nodig, rechtstreekse aanmelding mogelijk

Indien er verdere ondersteuning nodig is, verwijst ELA door naar meer gespecialiseerde zorg.

Gespecialiseerd zorgaanbod

Binnen de meer gespecialiseerde zorg krijg je hulp bij psychische problemen waarvoor een langer behandelingstraject aangewezen is, bijvoorbeeld wanneer het kind (bijna) niet meer naar school kan of bij gezinnen waar er meerdere zorgen zijn.

De eerstelijns psycholoog of huisarts schat in dat de gespecialiseerde zorg noodzakelijk is. Na verwijzing vindt er altijd een intakegesprek plaats bij de eerstelijns psycholoog.

De focus ligt tijdens het traject op behandeling van een onderliggende psychische problematiek. 

Hoe werkt het?

 • voor kinderen en jongeren
 • traject van maximaal 20 sessies
 • verwijzing van klinisch psycholoog/orthopedagoog en arts is noodzakelijk
  • inschatting kan gebeuren door betrokken hulpverlener, huisarts of ELA-teamlid na het intakegesprek

Groepsaanbod

In de nabije toekomst start ELA ook met een groepsaanbod psychologische ondersteuning. Hierbij ligt de focus op:

Groepsaanbod voor ouders en baby/peuter

Vanaf vrijdag 8 december 2023

 • 10 laagdrempelige, speelse, lichaamsgerichte en muzische sessies
 • voor ouders of vaste zorgfiguren én hun baby of peuter tot 3 jaar
 • groep van vier gezinnen
 • elke vrijdagnamiddag van 13 tot 16 uur

Team ELA

 • Katrien Beckers, klinisch psycholoog
 • Lien Rummens, klinisch psycholoog

Kostprijs

Een eerste gesprek binnen ELA is gratis. Tijdens dit gesprek schatten we in welke zorg het meeste aansluit bij jouw vraag.

Nadien betaal je:

 • €11 per individuele sessie (of €4 met verhoogde tegemoetkoming);
 • €2,5 per groepssessie.

De andere kosten worden gedragen door het RIZIV via de derdebetalersregeling. Hier moet je zelf niets voor doen of betalen.

Belangrijk is dat het kind, de jongere of de ouder die op gesprek komt een ziekteverzekering heeft. Zonder aansluiting bij het ziekenfonds (mutualiteit) kan de psychologische zorg binnen ELA niet opgestart worden.

Het aantal sessies dat je vergoed krijgt per periode van 12 maanden hangt af van je leeftijd en het soort zorg of sessies. Vragen hierover kan je steeds bespreken met de medewerkers.

Let op: je bent verplicht om je identiteitskaart (e-ID) onmiddellijk in te lezen bij elke raadpleging. Voor kinderen zonder e-ID is het verplicht om je ISI+-kaart te scannen. 

Aanmelden ELA

Op dit moment heeft ELA een aanmeldstop. Dit betekent dat we momenteel geen plaatsen vrij hebben om een intakegesprek in te plannen. Wij werken niet met een wachtlijst. Aanmelden kan opnieuw vanaf maandag 8 januari 2024.

Vanaf maandag 8 januari 2024:

Meld je aan via ELA.azsintmaarten [at] emmaus.be en vermeld hierbij:

 • je contactgegevens;
 • wanneer je bereikbaar bent;
 • de leeftijd van het kind of de jongere.

Onze medewerkers beantwoorden jouw mail zo snel mogelijk en nemen telefonisch contact met je op om een eerste gesprek in te plannen.

Tijdens dit gesprek bekijkt de eerstelijns psycholoog welk aanbod het meeste tegemoet komt aan jouw hulpvraag. Indien nodig verwijzen we door naar meer gespecialiseerde zorg.

Contact en bereikbaarheid

De sessies zullen steeds plaatsvinden in het gebouw van TheA op de site van AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen.

TheA beschikt over een Kiss & Ride voor het brengen en ophalen van je kind. Hier mag je maximaal 15 minuten parkeren. Als je langer op de eenheid moet zijn, vragen we je te parkeren op de parking van het ziekenhuis. 

Contacteer ons bij vragen via ELA.azsintmaarten [at] emmaus.be.

ELA kwam tot stand vanuit een samenwerking met de netwerken geestelijke gezondheid Emergo en PANGG 0-18.