Maatregelen coronavirus

Naar aanleiding van COVID-19 worden binnen ons ziekenhuis een aantal maatregelen genomen. Deze zijn ook van toepassing op stagiairs en stagebegeleiders vanuit de school. Via onderstaande knop vind je een overzicht van de afspraken die je moet volgen tijdens je stage of waar je rekening mee moet houden voor/tijdens het begeleiden van een stagiair. 

Je eerste stagedag

Op je eerste stagedag meld je je aan bij de M-desk (route 012, open op weekdagen van 8 tot 12.15 uur en van 12.45 tot 16 uur*). Daar krijg je je identificatiebadge. Met die badge krijg je toegang tot de kelderverdieping met de kledijautomaat en kleedkamers. Nadat je je omgekleed hebt (indien van toepassing), meld je je op het afgesproken uur in arbeidskledij aan op de dienst waar je stage zal lopen.

Ligt jouw badge niet klaar? Dan liep er iets mis in de voorbereiding van je stage. Je kan deze dag niet meer starten. Kijk thuis na in de info op deze website welke stap je nog niet vervolledigde en neem contact op met de stagecoördinator van het ziekenhuis voor verdere afspraken. De medewerker aan de M-desk kan dit voor jou niet opvolgen.

*Start je stage op een feestdag of in het weekend? Dan kan je niet bij de M-desk terecht. Neem in dat geval vooraf contact op met de stagecoördinator van het ziekenhuis (stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be) om de nodige afspraken te maken.

Startuur stage

Via onderstaande knop vind je terug om hoe laat je op je eerste stagedag verwacht wordt op jouw stageplaats.  Vanaf de tweede dag volg je het uurrooster dat je bij de start krijgt van je mentor.

Je verneemt op welke dienst jij stage zal lopen via je school (als zij de stage voor jou regelden) of bij onze bevestiging van je stage (als jij zelf je stage rechtstreeks aangevraagd hebt).

Ter info: studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie worden steeds administratief gekoppeld aan de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie, dit staat los van de toegekende discipline.

Je identificatiebadge

Elke stagiair ontvangt bij aanvang van de eerste stage in het ziekenhuis een individuele identificatiebadge. Die badge is strikt persoonlijk en mag niet uitgeleend worden aan anderen.

Om de identificatiebadge aan te maken, wordt je elektronische identiteitskaart vooraf aan de start van je eerste stage ingelezen. Dat gebeurt tijdens de verplichte informatiesessie voor stagiairs. Je hebt je identificatiebadge nodig om te kunnen starten. Als je dat niet in orde bracht, zal je niet toegelaten worden tot de stage.

De identificatiebadge heeft verschillende functies:  identificatie van de stagiair, toegang tot de parking, toegang tot het gebouw en tot specifieke ruimtes, toegang tot eigen kleedkastje, bediening van het beloproepsysteem van patiënten en andere toepassingen.

Hou je identificatiebadge na afloop van elke stage goed bij. Je zal deze badge opnieuw gebruiken bij elke volgende stage die je loopt binnen AZ Sint-Maarten, ook in latere jaren. Vandaar is het belangrijk om deze zorgvuldig te bewaren.

Bereikbaarheid

Het ziekenhuis is vlot bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Als je met de wagen komt, kan je als stagiair gratis gebruik maken van onze parking (P2). Je bedient de bareel zowel bij het binnenrijden als bij het verlaten van de parking met jouw persoonlijke identificatiebadge. Op je eerste stagedag neem je een ticket bij het binnenrijden en gebruik je jouw identificatiebadge voor het uitrijden. Wel vragen we je om in het parkeergebouw zo ver mogelijk verwijderd van de hoofdingang te parkeren. Op die manier blijven de plaatsen met de kortste loopafstanden maximaal beschikbaar voor patiënten.

Wie met de fiets komt, kan gebruik maken van een afgesloten fietsenstalling. Hiertoe krijg je toegang met je identificatiebadge.

Ook met de bus geraak je makkelijk aan het ziekenhuis. Meer informatie over de dienstregelingen van de bussen vind je op de website van De Lijn. Merk op dat er twee verschillende haltes zijn op het domein (ter hoogte van de hoofdingang en ter hoogte van de inrit van parking P2). Deze worden bediend door verschillende lijnen.

Medewerkersingang

Als stagiair maak je gebruik van de in- en uitgang niet-dringend ziekenvervoer (naast spoedgevallen, route 095). Dat om wachtrijen en drukte aan de hoofdingang te vermijden. Je hebt hiervoor je identificatiebadge nodig. Enkel op je allereerste stagedag in ons ziekenhuis gebruik je daarom wel de hoofdingang.

Beroepsgeheim

Als stagiair ben je verplicht de regels rond beroepsgeheim, discretie-, vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsplicht te eerbiedigen. Deze verplichting duurt voort na het beëindigen van de stageperiode en omvat alle informatie die je tijdens je stage verkrijgt (patiëntgegevens, administratieve gegevens, bedrijfsgegevens, …) en die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden aanschouwd, ook als deze niet expliciet als vertrouwelijk aangeduid werd door jouw mentor.

Arbeidskledij en hygiënerichtlijnen

Wanneer arbeidskledij verplicht is voor de functie die je zal uitvoeren als stagiair, wordt deze voorzien door het ziekenhuis. Je wordt gekleed volgens de kledijvoorschriften die hoort bij jouw functie.

Geef je maat door

Geef ten laatste twee weken voor de start van je eerste stage je kledingmaat door via stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.beDat is nodig omdat de kledij verdeeld wordt via een automaat en deze moet tijdig geprogrammeerd worden. Standaard gebeurt dat via jouw inschrijvingsformulier voor de informatiesessie vooraf aan jouw eerste stageperiode in AZ Sint-Maarten.

Via deze maattabel  vind je terug uit welke kledijmaten je kan kiezen. 

Wens je je kledingmaat in de loop van je stage aan te passen? Dat kan. Richt je daarvoor tot de collega’s van de hoteldienst (route 922). Zij passen de programmatie voor je aan. 

Zal je geen arbeidskledij dragen tijdens jouw stage? Zorg dan zelf voor propere en verzorgde kledij, indien van toepassing (bij patiëntencontact) met korte mouwen.

Algemene voorschriften

Ongeacht of je arbeidskledij draagt of niet moet je rekening houden met deze voorschriften als je contact hebt met patiënten (bijvoorbeeld een baliefunctie aan het onthaal, als sociaal werker,…):

  • Lange mouwen (voorbij de elleboog) zijn niet toegestaan
  • Nagels moeten kort geknipt en verzorgd zijn
  • Nagellak/dragen van gelnagels is niet toegestaan
  • Dragen van ringen/armbanden/polshorloges is niet toegestaan

Hoofddoek

Ons ziekenhuis staat het dragen van een hoofddoek voor praktiserende moslims toe, tenzij dit omwille van objectiveerbare redenen zoals hygiëne of veiligheid (bijvoorbeeld op de operatiekamers of in de keuken) moet verboden worden. Deze mag enkel het hoofdhaar bedekken.

Wie een hoofddoek wil dragen, kan zich aanmelden aan de hoteldienst (route 922) tussen 7.00 en 18.00 uur op weekdagen en tussen 7.00 en 16.30 uur in het weekend en op feestdagen.

Kleedkamer en kleedkastje

Voor stagiairs die arbeidskledij moeten dragen, voorziet het ziekenhuis een kleedkamer en een kleedkastje. Je kastje wordt afgesloten aan de hand van je persoonlijke identificatiebadge. Na afloop van de stage moet je kastje leeggemaakt worden en laat je het los.

Opgelet: Als je toegangsrechten verlopen zijn, heb je niet langer toegang tot de kleedkamers en jouw kastje. Zorg dus dat je niets vergeet.

Schoeisel

Draag steeds aangepaste schoenen. Dit zijn gesloten schoenen met een gladde zool, geluidloos, comfortabel, veilig en makkelijk te reinigen.

Maaltijden

Tijdens jouw stage kan je maaltijden aan personeelstarief verkrijgen in het personeelsrestaurant Resto-M! Hier kan enkel elektronisch betaald worden. Daarnaast is er een bezoekerscafetaria en broodjesbar in de zorgboulevard waar naast elektronisch ook cash kan betaald worden.

Ziekte of ongeval tijdens je stageperiode

Verwittig je stagementor of de dienst waar je stage loopt én je school wanneer je afwezig bent wegens ziekte. Je ziekteattest bezorg je aan je school. Laat ons steeds weten wanneer je terug zal opstarten.

Moet je stagedagen inhalen? Ook een inhaalstage moet centraal aangevraagd en goedgekeurd worden. Contacteer zo snel mogelijk de stagecoördinator van jouw school zodat zij dit kunnen doorgeven. Een inhaalstage kan niet rechtstreeks met je mentor en stagebegeleider besproken worden.

Ben je het slachtoffer van een ongeval tijdens je stage of op weg van/naar je stageplaats? Meld dit dan onmiddellijk aan jouw school (zij doen hiervan aangifte bij hun arbeidsongevallenverzekering) en aan onze preventiedienst.

Smartphone/GSM

Tijdens de stage-uren is het gebruik van je smartphone/GSM niet toegestaan.

Feedback stage verpleegkunde

Stagiairs uit de eerste drie jaar van de opleiding verpleegkunde gebruiken voor feedback de formulieren die op onze website aangeboden worden. Studenten uit het vierde jaar verpleegkunde vragen de documenten voor hun stage op bij de school. Er worden geen andere formulieren gebruikt. Je print zelf de nodige exemplaren af. 

Blanco formulieren vind je hier.

Infobrochures

Lees de infobrochure van je dienst waar je stage zal lopen grondig voor je start. Deze zijn momenteel in opmaak. Zodra de brochures beschikbaar zijn, vind je ze hier. 

Contactgegevens verpleeg- en dageenheden

Je kan de contactgegevens van alle verpleeg- en dageenheden terugvinden op deze pagina