Overslaan en naar de inhoud gaan

Formulieren mee te brengen

Print onderstaande documenten af, neem ze grondig door en breng ze mee op de eerste dag van je stage:

  • Onthaalformulier: bezorg dit op je eerste stagedag aan jouw mentor i.f.v. je onthaal op de dienst 
  • Voorstelling van de stagiair: enkel voor stagiairs uit de opleiding vroedkunde. Bezorg dit op je eerste stagedag ingevuld aan jouw mentor. 
  • Feedbackdocumenten: enkel voor stagiairs uit de eerste drie jaar van de opleiding verpleegkunde. Studenten uit het vierde jaar verpleegkunde vragen de documenten voor hun stage op hun school. Er worden geen andere formulieren gebruikt. Je print zelf thuis de nodige exemplaren af.
  • Document basisveiligheid
  • Werkpostfiche: druk de werkpostfiche af die van toepassing is voor jouw stage. Lees deze grondig en bewaar het afgedrukte document in je stagemap. Het is niet nodig een kopie aan je mentor/het ziekenhuis te bezorgen.
  • Risicoanalyse

Aanmelden: waar en wanneer?

Meld je aan bij de M-desk (route 012, open op weekdagen van 8 tot 12.15 uur en van 12.45 tot 16 uur*). Daar krijg je je identificatiebadge (enkel van toepassing wanneer je nog niet over een identificatiebadge beschikt).

Ligt jouw badge niet klaar? Dat betekent dat jouw voorbereiding niet volledig was. Kijk na welke stap ontbreekt. Onze checklist kan jou hierbij helpen. Je stage kan die dag niet meer starten. Nadat je het nodige in orde bracht, contacteer je de stagecoördinator van het ziekenhuis voor verdere afspraken. De medewerker aan de M-desk kan dit voor jou niet opvolgen.

*Start je stage op een feestdag of in het weekend? Dan kan je niet bij de M-desk terecht. Neem in dat geval vooraf contact op met de stagecoördinator van het ziekenhuis (stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be) om de nodige afspraken te maken.

Met je identificatiebadge krijg je toegang tot de kelderverdieping met de kledijautomaat en kleedkamers. Nadat je je omgekleed hebt (indien van toepassing), meld je je op het juiste uur in arbeidskledij aan op de dienst waar je stage zal lopen.

Via onderstaande knop vind je terug om hoe laat je op je eerste stagedag verwacht wordt op jouw dienst.  Je verneemt op welke dienst jij stage zal lopen via je school (als zij de stage voor jou regelden) of bij onze bevestiging van je stage (als jij zelf je stage rechtstreeks aangevraagd hebt). Vanaf de tweede dag volg je het uurrooster dat je bij de start krijgt van je mentor.

Informaticatoepassingen

Als je toegang nodig hebt tot het interne netwerk van AZ Sint-Maarten en/of tot softwaretoepassingen, ontvang je op je allereerste stagedag in ons ziekenhuis een gebruikersnaam en wachtwoord (AD-profiel) van jouw hoofdverantwoordelijke. Wanneer je je voor het eerst aanmeldt, zal je het gekregen wachtwoord onmiddellijk moeten wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord. Dit blijft actief zolang je actief bent binnen ons ziekenhuis.

De gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord blijven aan jou gekoppeld. Als je later terugkeert (bijvoorbeeld als stagiair, jobstudent of werknemer), worden deze terug geactiveerd. Zorg er daarom voor dat je dit zorgvuldig bijhoudt. Zo vermijd je moeilijkheden bij een herstart in de toekomst. Ben je je wachtwoord toch vergeten of is het vervallen? Dan zal je dit zelf nog even moeten resetten via ICT (tel 2909).

Opgelet:

Had je de toegang niet nodig bij je allereerste stage in ons ziekenhuis en heb je deze gegevens toen dus niet ontvangen? Dan moet je sowieso nog contact opnemen met de collega’s van ICT op je eerste dag om je AD-profiel te verkrijgen.