Formulieren mee te brengen

Print onderstaande documenten af, neem ze grondig door en breng ze mee op de eerste dag van je stage:

  • Onthaalformulier: bezorg dit op je eerste stagedag aan jouw mentor i.f.v. je onthaal op de dienst 
  • Feedbackdocumenten: enkel voor stagiairs uit de eerste drie jaar van de opleiding verpleegkunde. Studenten uit het vierde jaar verpleegkunde vragen de documenten voor hun stage op hun school. Er worden geen andere formulieren gebruikt. Je print zelf thuis de nodige exemplaren af.
  • Document basisveiligheid
  • Werkpostfiche: druk de werkpostfiche af die van toepassing is voor jouw stage. Lees deze grondig en bewaar het afgedrukte document in je stagemap. Het is niet nodig een kopie aan je mentor/het ziekenhuis te bezorgen.
  • Risicoanalyse

Aanmelden: waar en wanneer?

Meld je aan bij de M-desk (route 012, open op weekdagen van 8 tot 12.15 uur en van 12.45 tot 16 uur*). Daar krijg je je identificatiebadge (enkel van toepassing wanneer je nog niet over een identificatiebadge beschikt).

Ligt jouw badge niet klaar? Dat betekent dat jouw voorbereiding niet volledig was. Kijk na welke stap ontbreekt. Onze checklist kan jou hierbij helpen. Je stage kan die dag niet meer starten. Nadat je het nodige in orde bracht, contacteer je de stagecoördinator van het ziekenhuis voor verdere afspraken. De medewerker aan de M-desk kan dit voor jou niet opvolgen.

*Start je stage op een feestdag of in het weekend? Dan kan je niet bij de M-desk terecht. Neem in dat geval vooraf contact op met de stagecoördinator van het ziekenhuis (stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be) om de nodige afspraken te maken.

Met je identificatiebadge krijg je toegang tot de kelderverdieping met de kledijautomaat en kleedkamers. Nadat je je omgekleed hebt (indien van toepassing), meld je je op het juiste uur in arbeidskledij aan op de dienst waar je stage zal lopen.

Via onderstaande knop vind je terug om hoe laat je op je eerste stagedag verwacht wordt op jouw dienst.  Je verneemt op welke dienst jij stage zal lopen via je school (als zij de stage voor jou regelden) of bij onze bevestiging van je stage (als jij zelf je stage rechtstreeks aangevraagd hebt). Vanaf de tweede dag volg je het uurrooster dat je bij de start krijgt van je mentor.

Ter info: studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie worden steeds administratief gekoppeld aan de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie, dit staat los van de toegekende discipline.