Bijzondere bezoekersregeling vanaf woensdag 24 juni 2020

Omwille van de gezondheid van onze patiënten en medewerkers blijft onnodig bezoek aan patiënten principieel ontraden. Zo minimaliseren we samen het risico op een hernieuwde verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Komt men toch op bezoek dan adviseren we onderstaande richtlijnen.

 • Geen onnodig bezoek;
 • Bij voorkeur enkel bezoek bij patiënten die langer dan drie nachten in ons ziekenhuis verblijven;
 • Per patiënt:
  • Eén maal per dag bezoek door maximum twee personen;
  • Gedurende de hele opnameperiode adviseren we steeds dezelfde twee bezoekers per patiënt;
 • Specifieke richtlijnen voor COVID-eenheden, geriatrie, materniteit, neonatale zorg, pediatrie, PAAZ en palliatieve patiënten;
 • Handhygiëne en mondmasker verplicht;
 • Recent corona-symptomen of- positief? Stel je bezoek uit.
 • Je komt terug uit een rode of oranje zone? Stel je bezoek in ons ziekenhuis 14 dagen uit. Zo hou je het veilig voor iedereen. Voor alle duidelijkheid: kijk naar de kleur van de zone op het moment dat je terugkomt.

Voor de gedetailleerde informatie? Klik hier.

 

Geen mondmaskers met uitademventiel

Sommige adembeschermingsmaskers (type FFP2, FFP3) beschikken over een uitademventiel. Dit maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om uit te ademen. Enkel de ingeademde lucht wordt gefilterd, de uitgeademde lucht wordt echter NIET gefilterd.

De rol van mondmaskers in het kader van COVID-19 is vooral om anderen te beschermen. Daarom:

 • Kom je als patiënt, begeleider of bezoeker? Een mondmasker met uitademventiel is niet toegelaten. Je zal gevraagd worden om een ander mondmasker op te zetten.
 • Ben je medewerker bij AZ Sint-Maarten? Enkel de vaste medewerkers op de intensieve zorg COVID-cohortafdeling kunnen een mondmasker met uitademventiel gebruiken. Alle andere medewerkers dragen een mondmasker zonder uitademventiel.

 

Geleidelijke en veilige heropstart zorgactiviteiten

Op advies van de overheid kunnen ziekenhuizen hun zorgactiviteiten geleidelijk heropstarten. In de week van 4 mei verhoogde AZ Sint-Maarten haar activiteitsgraad waarbij de focus ligt op dringende en prioritaire uitgestelde zorg. Patiënten wiens afspraak geannuleerd of verplaatst werd, werd stelselmatig door het ziekenhuis gecontacteerd.

We focussen vanaf 4 mei in eerste instantie op activiteiten die geen intensieve zorg nodig hebben. De overheid vraagt ook dat na 4 mei ziekenhuizen  capaciteit beschikbaar moeten houden voor coronapatiënten omdat een afbouw van algemene maatregelen inzake ‘social distancing’ en dergelijke zal leiden tot nieuwe opstoten van het aantal mensen die besmet worden met COVID-19.

Toegangscontrole

Een belangrijke focus in de heropstart is de patiëntveiligheid. De toegang tot het ziekenhuis zal anders verlopen dan voorheen. Iedereen die het ziekenhuis betreedt, volgt 3 stappen.

 1. Handen ontsmetten
 2. Zelfcontrole op symptomen die op een coronabesmetting kunnen wijzen
 3. Info over mondmaskergebruik in AZ Sint-Maarten

Lees hier wat we van iedereen die het ziekenhuis betreedt, verwachten.

De regel dat een patiënt alleen komt, blijft ook ongewijzigd. Enkel bij kinderen/minderjarigen of bij niet-zelfstandige patiënten en wanneer het medisch noodzakelijk is, laten we 1 begeleider toe.

Naast de toegangscontrole zet AZ Sint-Maarten ook verder in op maatregelen m.b.t. social distancing, handhygiëne en hygiënemaatregelen voor en na een consultatie of behandeling. Meer informatie hierover vind je op de pagina Zo houden we het coronaveilig voor jou ... en voor ons.

 

Praktische informatie m.b.t. afspraken

Je wil een dringende afspraak maken

 • Aarzel niet om ons te contacteren voor dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen.
 • AZ Sint-Maarten is zodanig georganiseerd dat wij een veilige omgeving creëerden voor zowel COVID- als niet-COVID-19 gerelateerde patiënten. Angst voor besmetting is onnodig.
 • Contacteer ons ziekenhuis voor een afspraak op +32 15 89 10 11 of maak een afspraak via je huisarts.

Je hebt al een afspraak 

 • Bij de heropstart van onze activiteiten zal onze focus liggen op dringende en prioritaire uitgestelde zorg die geen intensieve zorg vraagt. Als een bestaande afspraak wijzigt of geannuleerd wordt, dan contacteren we jou telefonisch of via sms.
 • We sms'en en bellen patiënten in chronologische volgorde op. Gelieve ons niet zelf te contacteren wanneer jouw afspraak pas over enkele dagen of weken doorgaat. 

Je afspraak werd geannuleerd

 • Wij zullen je zelf contacteren voor het herplannen van de afspraak. Gezien het grote aantal patiënten, kan het even duren voor we je contacteren. 

Kom je naar het ziekenhuis voor een consultatie, raadpleging of behandeling? Hanteer dan volgende richtlijnen:

 • Kom als patiënt alleen naar je afspraak.
 • Betreed het ziekenhuis slechts 20 minuten voor je afspraak
 • 1 begeleider is toegestaan
  • Voor kinderen & minderjarigen
  • Voor niet-zelfstandige patiënten
  • Wanneer het medisch noodzakelijk is
  • Bij gynaecologische raadpleging: de zwangere mag haar partner (geen ander familielid of vriend) meenemen naar de consultatie op 12 weken, 20 weken en 30 weken. Ze komt alleen naar de andere consultaties. 
 • Enkel begeleiders die geen symptomen van COVID-19 (temperatuur >37,5°C, hoest, kortademig) hebben of minimaal 3 dagen geen symptomen meer vertonen na het doormaken van COVID-19-besmetting mogen in bovenstaande gevallen een patiënt begeleiden.
 • Er wordt geen begeleider toegestaan binnen het dagziekenhuis oncologie wegens de hoge kwetsbaarheid van deze patiëntengroep. Eén begeleider wordt wel toegestaan tot aan de deur van de diensten D350.

Onze medewerkers met direct patiëntencontact dragen een mondmasker om zo patiënten, zichzelf en hun collega's te beschermen. Zo hopen we tijdens deze periode de continuïteit van onze diensten te garanderen.

Een overzicht van alle maatregelen die AZ Sint-Maarten neemt om van het ziekenhuis een coronaveilige omgeving te maken, vind je hier.

Informatie voor specifieke doelgroepen

 • I.g.v. zwangerschap
  • Geplande controleraadplegingen gaan door. De zwangere komt alleen op consultatie, behalve bij de raadplegingen op 12 weken, 20 weken en 30 weken. Bij die drie raadplegingen mag haar partner haar vergezellen (enkel de partner, geen ander familielid, kind, vriend, ...). 
 • Radiotherapie
  • Alle geplande bestralingen gaan door.
  • Neem je temperatuur voor je naar radiotherapie komt. Ben je kortademig of is je temperatuur hoger dan 37,5°C? Contacteer dan eerst de dienst radiotherapie op 015 89 12 61. 

 

Ik moet binnenkort bevallen. Mag mijn partner bij me blijven tijdens/na de bevalling?

 • Een zieke partner mag niet bij de bevalling aanwezig zijn of op bezoek komen. Ziek = symptomen op de dag van de bevalling of nog geen drie dagen voor de bevalling symptoomvrij na een (vermoeden van) corona (COVID-19)-besmetting.
 • Een gezonde partner mag bij de bevalling aanwezig zijn. Gezond = geen symptomen op de dag van de bevalling of minimum drie dagen symptoomvrij na een (vermoeden van) corona (COVID-19)-besmetting. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen:
  1. Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf blijft de partner 24 op 24 op de kamer. Rondlopen in de gangen van de materniteit moet tot een minimum beperkt worden.
   OF
  2. Als de partner liever niet 24 op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet (tot max. 22 uur). Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. De partner mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Kies je voor een tweepersoonskamer? Dan is sowieso optie 2 van toepassing. 
 • Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden. 

Meer info vind je in onze FAQ: zwanger zijn en bevallen in coronatijden. 

 

Praktische informatie voor familieleden en naasten van patiënten met COVID-19

Werd je familielid of naaste opgenomen voor verzorging vanwege besmetting met het coronavirus COVID-19? Lees dan zeker de flyer met praktische informatie over onder andere bezoek, persoonlijke spullen, ontslag, ...

Je vindt de flyer hier

 

Wat met het ophalen van een ontslagen patiënt?

 • Een patiënt die niet op een COVID-19 verpleegeenheid werd opgenomen:
  • Het familielid die de patiënt komt ophalen, meldt zich steeds aan het onthaal
  • Het onthaal stemt af met de betrokken eenheid of het familielid tot aan de deur van de verpleegeenheid komt of dat de verpleegkundige de patiënt tot aan het onthaal brengt. 
 • Patiënt die wel op een COVID-19 verpleegeenheid werd opgenomen:
  • Het familielid meldt zich aan de secundaire ingang (de ingang rechts van spoed).
  • De verpleegkundige brengt de patiënt en zijn persoonlijke spullen tot aan de secundaire ingang. 

 

Jezelf beschermen - volg strikt deze maatregelen!

We adviseren om volgende maatregelen te nemen als een extra bescherming tegen besmetting met een coronavirus of andere infectieuze ziekte, zoals griep. Met deze maatregelen vermijd je ook de verspreiding van infectieuze kiemen naar de omgeving en/of patiënten.

 1. Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met niet-gereinigde handen.
 2. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Of gebruik een handalcohol om je handen te ontsmetten.
 3. Pas een goede hoest- en nieshygiëne toe
  • Hoest/nies bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg.
  • Hoest/nies tegen jouw arm - niet in je handen – wanneer je geen zakdoek hebt.
  • Ontsmet je handen na hoesten/niezen. Bij zichtbare bevuiling: was met water en zeep.
  • Hou tenminste 1,5 m. afstand van anderen.
  • Maak gebruik van een mondneusmasker indien je geen afstand kan houden.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

 

Voel je je ziek en vertoon je symptomen van het coronavirus?

Raadpleeg je huisarts en volg zijn aanbevelingen.

 

Hygiëneadvies voor de patiënt met symptomen van coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is

Bekijk dit document.

Meer informatie?