Maatregelen voor patiënten m.b.t. afspraken

De overheid communiceerde een afgelasting van alle geplande niet-dringende ingrepen, behandelingen, onderzoeken en raadplegingen.

Alle dringende en levensnoodzakelijke therapieën, raadplegingen en behandelingen (chemotherapie, etc...) worden wel voortgezet.

Je hebt een afspraak 

 • In principe worden alle patiënten vanaf zaterdag 14 maart 2020 telefonisch of via sms gecontacteerd om te melden of hun afspraak al dan niet doorgaat.
 • We sms'en en bellen patiënten in chronologische volgorde op. Gelieve ons niet zelf te contacteren wanneer jouw afspraak pas over enkele dagen of weken doorgaat. 

Komt je toch naar het ziekenhuis voor een raadpleging? Hanteer dan volgende richtlijnen:

 • Elke patiënt mag maximaal 1 begeleider (ouder dan 18 jaar) meebrengen naar zijn consult.
 • In de wachtruimtes wordt voldoende ruimte gelaten tussen de stoelen, zodat de afstand tussen 2 personen voldoende groot is om besmetting te voorkomen. 
 • Er wordt geen begeleider toegestaan binnen het dagziekenhuis oncologie wegens de hoge kwetsbaarheid van deze patiëntengroep. Eén begeleider wordt wel toegestaan tot aan de deur van de diensten D350.
 • Onze medewerkers met direct patiëntencontact dragen een mondmasker om zo zichzelf en hun collega's te beschermen. Zo hopen we tijdens deze periode de continuïteit van onze diensten te garanderen. 

Informatie voor specifieke doelgroepen

Voel je je ziek en heb je symptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) van het coronavirus (COVID-19)? Steeds vooraf contact opnemen om te kijken of je afspraak kan doorgaan of niet.

 • I.g.v. zwangerschap
  • Geplande controleraadplegingen gaan door, maar de zwangere moet alleen op consultatie komen. 
 • Radiotherapie
  • Alle geplande bestralingen gaan door.
 • Medische beeldvorming
  • Je wordt door de dienst zelf opgebeld om te melden of je afspraak doorgaat of niet.
 • Diabetesconventie
  • Raadplegingen binnen de diabetesconventie gaan door, na afspraak. 

Je wil een afspraak maken

 • Voorlopig gaan alle niet-dringende ingrepen, behandelingen, onderzoeken en raadplegingen niet door.
 • Voor niet-dringende ingrepen, behandelingen, onderzoeken en raadplegingen maken we opnieuw afspraken vanaf 1 juni 2020.
 • Gelieve respect te hebben voor mogelijk langere wachttijden.

Maatregelen voor bezoekers

 • Alle bezoek is verboden met uitzondering van (binnen de bestaande bezoekuren)
  • Materniteit (V110): alleen de partner, zie richtlijnen hieronder
  • Pediatrie (V430) en neonatale zorg (V128): 1 ouder
  • Onmiddellijke naasten van personen in kritieke toestand (einde levensfase)
   • Palliatieve eenheid (V225): maximaal 3 bezoekers tegelijkertijd op de kamer
   • Andere verpleegeenheden: ouders, partner en kinderen van de patiënt in fase einde leven. Maximaal 2 personen tegelijk. Bij ziektesymptomen worden zij niet toegelaten. 
  • begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (max. één begeleider per patiënt).
 • Wanneer je toekomt of vertrekt: geen hand schudden, zoen of knuffel geven.
 • Ophaal- en afhaalservice voor familie en mantelzorgers

Ik moet binnenkort bevallen. Mag mijn partner bij me blijven tijdens/na de bevalling?

 • Een zieke partner mag niet bij de bevalling aanwezig zijn of op bezoek komen.
 • Een gezonde partner mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen:
  1. Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf blijft de partner 24 op 24 op de kamer. Rondlopen in de gangen van de materniteit moet tot een minimum beperkt worden.
   OF
  2. Als de partner liever niet 24 op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet (tot max. 22 uur). Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. De partner mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Kies je voor een tweepersoonskamer? Dan is sowieso optie 2 van toepassing. 
 • Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden. 

Wat met het ophalen van een ontslagen patiënt?

Een ontslagen patiënt mag door maximum 1 begeleider (ouder dan 18 jaar) opgehaald worden op de verpleegeenheid. 

Wat met was en dergelijke?

Wat met de was van patiënten die door de corona-maatregelen geen bezoek mogen ontvangen? En is het nog mogelijk om bijvoorbeeld een geschenk, een gsm, … af te geven? AZ Sint-Maarten organiseert hiervoor een ophaal- en afhaalservice zodat het contact met familie en vrienden niet helemaal verbroken wordt.

Wat betekent dit concreet?

 • Tussen 14 en 20 uur in de hoofdingang;
 • Was ophalen en afgeven in een gesloten zak of verpakking;
 • Geschenken, een tekening, … afgeven (gelieve geen geld, breekbare of waardevolle voorwerpen af te geven);
 • Valies, kledij, … voor patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten (indien nodig wordt op de afdeling geholpen bij het inpakken);
 • Je vermeldt bij het ophalen en afgeven de afdeling, het kamernummer en de naam van de patiënt.

AZ Sint-Maarten is niet verantwoordelijk voor diefstal of verloren voorwerpen.

Jezelf beschermen - volg strikt deze maatregelen!

Ben je gezond dan is het risico op besmetting klein. Toch adviseren we om volgende maatregelen te nemen als een extra bescherming tegen besmetting met een coronavirus of andere infectieuze ziekte, zoals griep. Met deze maatregelen vermijd je ook de verspreiding van infectieuze kiemen naar de omgeving en/of patiënten.

 1. Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met niet-gereinigde handen.
 2. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Of gebruik een handalcohol om je handen te ontsmetten.
 3. Pas een goede hoest- en nieshygiëne toe
  • Hoest/nies bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg.
  • Hoest/nies tegen jouw arm - niet in je handen – wanneer je geen zakdoek hebt.
  • Ontsmet je handen na hoesten/niezen. Bij zichtbare bevuiling: was met water en zeep.
  • Hou tenminste 1,5 m. afstand van anderen.
  • Maak gebruik van een mondneusmasker indien je geen afstand kan houden.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Voel je je ziek en vertoon je symptomen van het coronavirus?

Raadpleeg je huisarts en volg zijn aanbevelingen.

Hygiëneadvies voor de patiënt met symptomen van coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is

Bekijk dit document.

Meer informatie?