Een stageplaats aanvragen?

Een onderwijsinstelling kan stageplaatsen voor haar studenten reserveren maar een student kan ook zelf een aanvraag indienen om stage te lopen in ons ziekenhuis.

Deed je school de aanvraag voor jou?

Je school reserveerde een of meerdere stageplaatsen in ons ziekenhuis en je hoeft zelf dus geen aanvraag meer te doen. Maar: vooraleer je stage definitief is, moet er door jou nog heel wat administratie in orde gebracht worden.

Om alles zo correct mogelijk te laten verlopen, lijsten we hier de verschillende stappen op die je moet doorlopen om alles te regelen voor jouw stage.

Interessante pagina's