Overslaan en naar de inhoud gaan

Bij een ‘snapping hip’ of ‘klikkende heup’ is er een hoorbare of zichtbare verspringing van de pees rond het heupgewricht. Het klikken kan gepaard gaan met pijn wanneer de betrokken pees of de nabijgelegen slijmbeurs ontsteekt.

Er bestaan 2 soorten snapping hip:

  • Uitwendige snapping hip: een uitwendige klik veroorzaakt door een pees aan de zijkant van de heup die het bovenbeen overspant (de iliotibiale band).
  • Inwendige snapping hip: een inwendige klik veroorzaakt door de pees die vooraan over het heupgewricht loopt (de iliopsoaspees).

Op deze pagina vind je meer informatie over:

Wat zijn de symptomen van een snapping hip?

Terug naar boven

  • Uitwendige snapping hip: een knappend of klikkend gevoel aan de buitenzijde van de heup.
  • Inwendige snapping hip: een knappend klikkend gevoel in de liesstreek.

Het klikken kan gepaard gaan met pijn wanneer de betrokken pees of de nabijgelegen slijmbeurs ontsteekt.

Hoe wordt een snapping hip behandeld?

Terug naar boven

Behandeling zonder operatie

Een snapping hip wordt in eerste instantie conservatief behandeld (zonder operatie).

Deze behandelingswijze bestaat uit:

  • kinesitherapie met stretchings
  • (eventueel) ontstekingsremmers
  • tijdelijk aanpassen van de activiteiten (wanneer dat nodig is)

Bij een blijvende ontsteking kan een lokale inspuiting (infiltratie) overwogen worden.

Operatieve behandeling

Bij uitgesproken klachten en wanneer de conservatie behandeling onvoldoende helpt, kan uitzonderlijk een ingreep overwogen worden. Daarbij wordt het peesblad ingesneden of wordt de pees verlengd, zodat de spanning en bijgevolg de klik vermindert. Dat kan door middel van een kijkoperatie in de heup.