Overslaan en naar de inhoud gaan

Tenzij er tegenindicaties zijn, hanteren we bij AZ Sint-Maarten voor een totale heupprothese de ‘rapid recovery’-aanpak.

Een alomvattend zorgtraject

‘Rapid recovery’ (letterlijk: snel herstel) is een alomvattend zorgtraject dat de patiënt volgt vanaf de planning van de ingreep tot en met de revalidatie en waarbij elke stap nauw op elkaar aansluit. Het gevolg is globaal een vlotter herstel. Het streefdoel is veilig en verantwoord weer terug naar je eigen leefomgeving.

Door sterker in te zetten op het vermijden van pijn en ongemakken:

  1. ben je sneller in staat om de dagelijkse activiteiten uit te voeren;
  2. kan je sneller het ziekenhuis verlaten (ten vroegste de dag na de ingreep).

Echter, de opnameduur op zich is niet het streefdoel: door samen met ons team te werken aan je herstel, volgens je eigen mogelijkheden, kan je ook verder revalideren in je vertrouwde omgeving. Je bent immers niet ziek, maar herstellende.

Rapid recovery: kenmerken

  • Voor de ingreep uitgebreide informatie verschaffen en de patiënt betrekken in het traject van het plaatsen van/revalideren na een heupprothese;
  • Aangepaste anesthesie met optimale pijnstilling en vermijden van misselijkheid om zo snel en vlot mogelijk na de operatie het revalideren te kunnen starten;
  • Chirurgie met minimale impact op het omliggende weefsel;
  • Vermijden van ‘pyjama paralysis’: je revalidatie start op dag 0.